Maria Kjærulff Berth

Maria Kjærulff Berth

Advokat (L)


Ret&Råd Advokater Slagelse Kontorfællesskab
Ndr. Ringgade 70A, 1. sal
4200 Slagelse
+45 58 50 31 10

E-mail: MBE@ret-raad.dk Krypteret e-mail: slagelse-tw@ret-raad.dk Telefon: +45 58 56 61 10 CVR: 30 70 31 97

Faglig profil:

Jeg er cand.jur. fra Københavns Universitet i 2012 og af Justitsministeriet i Danmark beskikket som advokat i 2017, samt fik møderet for Landsretten 2018.

Mine primære arbejdsområder er:

  • Boliglejeret
  • Ejerforeninger
  • Erhvervslejeret
  • Fast ejendom
  • Foreningsret
  • Andelsboliger
  • Køb og salg af fast ejendom
  • Lejefogedsager
  • Arbejds- og ansættelsesret
  • Civile retssager

Jeg har stor erfaring med at rådgive og bistå personer inden for Erhvervs- og Boliglejeret, ligesom jeg bistår mange lejere og almene afdelinger indenfor Almenlejeloven samt omsætning af fast ejendom.

Jeg er medlem af Dansk Selskab for Boligret.

Jeg har stor retssagserfaring og yder derfor også rådgivningen inden civile retssager.

Derudover har jeg erfaring med ansættelsesret, idet jeg rådgiver og bistår personer i arbejdsretlige tvister ved domstolene.

Bestalling og møderet

Advokat, 2017

Møderet for Landsretten, 2018

Uddannelse

Cand.jur., Københavns Universitet, 2012

Andet

Underviser i Formueret, Erhvervsakademiet Køge 2013 - 2017

Underviser i Transport ret, Erhvervsakademiet Køge 2013 - 2017

Underviser i Ansættelsesret, Erhvervsakademiet Køge 2013 - 2017

Frivillig rådgiver i Lejerforeningen Slagelse.

Hverv

Boligretsdommer (lægdommer) ved retten i København, Frederiksberg, Næstved, Roskilde, Nykøbing Falster, Holbæk, Svendborg og Odense. 

Medlem af beboerklagenævnet i Holbæk og Kalundborg.

Medlemsskaber

Dansk Selskab for Boligret 

Danske Advokater

Forsikringsselskab og garantistiller: Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V, Tlf. 33555555. Policenummer: 683 020 671 8

Klientkonto: Reg.nr. 0570, kontonr. 0001677160, Sydbank A/S, CVR nr. 12626509

Se vores persondatapolitik her.

Mine seneste artikler

Afståelsesret/lejemålets overgang til andre

Når man som part i en erhvervslejeaftale indgår lejekontrakt om et lejemål, kan der være flere vilkår i lejeaftalen, man skal være opmærksom på.
Af Maria Kjærulff Berth Advokat (L)

Tidsbegrænsede lejeaftaler – hvad skal du være opmærksom på?

Denne artikel gennemgår muligheden for indgåelse og tilsidesættelse af tidsbegrænsede lejeaftaler i boliglejemål.
Af Maria Kjærulff Berth Advokat (L)

Opdatering af reglerne for elektronisk kommunikation mellem lejer og udlejer i det private

Den digitale kommunikation har nu også taget sit indtog inden for kommunikationen mellem udlejer og lejer.
Af Maria Kjærulff Berth Advokat (L)