Advokat Henriette Houmann-Hammer

Henriette Houmann-Hammer

Advokat


Ret&Råd Advokater Slagelse Kontorfællesskab
Ndr. Ringgade 70A, 1. sal
4200 Slagelse
+45 58 50 31 10
Ret&Råd Advokater Næstved Maglemølle 90
4700 Næstved
+45 58 50 31 10

E-mail: hhh@ret-raad.dk Mobil: (+45) 61 805 805 Telefon: (+45) 58 56 61 10 CVR: 30 70 31 97

Faglig profil:

Jeg er cand.jur. fra Københavns Universitet i 2006 og af Justitsministeriet i Danmark beskikket som advokat i 2010. Siden 2012 har jeg været autoriseret som bobehandler i ægtefælleskifter ved Retten i Næstved. Efterfølgende har jeg i 2017 uddannet mig til mediatoradvokat.

Mine primære arbejdsområder er:

  • Familie- og arveret
  • Forældremyndighed, bopæls- og samværssager
  • Bodelinger ved separation og skilsmisse
  • Testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter
  • Dødsbobehandling
  • Tvangsanbringelser og sager om tvangsadoption
  • Ejendomshandler til private, herunder familieoverdragelser
  • Rådgivning til ugifte som ønsker at sikre hinanden
  • Mediation/konfliktmægling

Jeg har mangeårig erfaring med at repræsentere forældre i børnesager om forældremyndighed, bopæl, samvær og tvangsanbringelser. Jeg arbejder målrettet med fokus på barnet og betydningen af, hvad det betyder for barnet, at forældrene kan samarbejde. Som tidligere ansat i Statsforvaltningen og Roskilde Kommune har jeg et indgående kendskab til, hvordan sagerne behandles ”fra den anden side af bordet”.

Jeg brænder for at gøre en forskel for andre mennesker og har bred erfaring med at bistå mennesker, der er i krise, enten ved separation, skilsmisse/samlivsophævelse eller ved dødsfald. Endvidere har jeg fokus på, at personer sikrer hinanden bedst muligt fx i forbindelse med huskøb og indgåelse af ægteskab. Jeg bistår med behandling af dødsboer og arvesager, oprettelse af særejeaftaler/ægtepagter, fremtidsfuldmagter og testamenter, bodeling i forbindelse med samlivsophør, separation og skilsmisse samt med delingen af formuen (bodeling). Endelig bistår jeg med rådgivning og berigtigelse ved køb og salg af fast ejendom, samt familieoverdragelser.

Jeg er medlem af foreningen Danske Familieadvokater, Danske Arveretsadvokater og Danske Mediatoradvokater.

Som mediatoradvokat tilbyder jeg konfliktløsning i form af mediation til både privatpersoner og virksomheder, som alternativ til eksempelvis en retslig afgørelse af en konflikt.

Forsikringsselskab og garantistiller: Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V, Tlf. 33555555. Policenummer: 683 020 671 8

Klientkonto: Reg.nr. 0570, kontonr. 0001677160, Sydbank A/S, CVR nr. 12626509

Se min persondatapolitik her.


Jeg er medlem af