Sygdom og arv

Bor du i Randers, og vil du sikre dig, at din familie kan råde over dine ejendele på en hensigtsmæssig måde? Det kunne f.eks være, hvis du er blevet så syg, at du ikke selv kan råde fx, hvis du er dement. Så bør du lave en fremtidsfuldmagt hos Ret&Råd Randers

Vil du sikre dig, at arven efter dig bliver fordelt på netop den måde, som du ønsker, og uden at din familie skal være i tvivl om dine ønsker? Så bør du oprette testamente. Ved at udnytte de lovgivningsmæssige muligheder er der i dag gode muligheder for at imødekomme ønskerne for de fleste arveladere. Det betyder også, at fx ugifte samlevende med børn eller med mine, dine og fælles børn kan få lavet en god løsning på netop deres situation. 

Når dødsfaldet indtræffer, skal du som arving tage stilling til mange praktiske spørgsmål og til den økonomiske opgørelse af boet. Du skal vælge hvilken bobehandlingsmetode, der er mest fordelagtig for dig. Hvis der er større værdier fx ejendomme, forretning og selskaber inkluderet i boet, skal det overvejes på hvilken måde, det er mest hensigtsmæssigt at sælge eller afvikle disse. Vi kan som erfarne arveretsadvokater og bobestyrere stille jer spørgsmål og komme med forslag, så I bliver opmærksomme på muligheder, som I måske ikke selv har tænkt over.

Tilbage til Ret&Råd Randers