Forsvarsadvokat

Strafferet

Som forsvarsadvokater i Ret&Råd Randers har vi stor erfaring i straffesager, idet vi er tre advokater i firmaet, der gennem en årrække har mødt som forsvarere. Du kan kontakte os såvel telefonisk som pr mail, og vi vil straks vende tilbage til dig. Hvis du er blevet indkaldt til afhøring hos politiet som sigtet, eller er indkaldt til et retsmøde i en straffesag, eller en mere alvorlig færdselssag, har du ret til at få beskikket en forsvarer. 

Vi vil gøre alt for at kunne møde sammen med dig. Under sagens forberedelse er det vores opgave at deltage i afhøringer sammen med dig, at afklare om der er efterforskningskridt, som vi ønsker foretaget, samt at gennemgå sagens materiale. Under retssagen er det vores opgave at gennemgå anklageskriftet med dig og (hvis du nægter dig skyldig) at fremføre alt det, der taler for, at du er uskyldig eller bør have en mild straf. 

Tilbage til Ret&Råd Randers