Forældremyndighed advokat

Samlivsophør, skilsmisse og børnesager

Der er meget at tænke på, hvis samlivet ophører. Og desværre kan beslutninger, der måske ikke forekommer så væsentlige i øjeblikket, få negativ betydning senere. Hvis du og din partner har børn, skal der tages stilling til bopæl, evt. deleordning og delt bopæl, og samværsordning. Der skal laves aftaler om barnets økonomi, som kan have konsekvenser mange år frem. Måske skal der tages stilling til ægtefællebidrag. Endelig skal en af de helt afgørende ting, den økonomiske deling af jeres samlede aktiver og passiver finde sted. De fleste har et ønske om, at der bliver tale om en løsning uden konflikt – og det kræver, at du kender dine pligter og rettigheder og konsekvenserne af at indgå en aftale. Det er vigtigt, at aftalen bliver formuleret, så der ikke senere opstår konflikt. Måske har I brug for en mægling. 

Som skilsmisseadvokater i Randers, kan vi klæde dig på til forhandlingerne med din partner. Og vi kan støtte dig eller repræsentere i Familieretshus, Familieret mv. Vi er uddannede mediatorer – så alternativt kan vi tilbyde et mediationsforløb for dig og din partner. 

Tilbage til Ret&Råd Randers