Retssager og voldgiftsager i Randers - Ret&Råd

Retssager og voldgiftsager i erhvervsforhold

Måske er du nødsaget til at anlægge en retssag for at få betalt et tilgodehavende hos en kunde eller en tidligere partner. Måske er du blevet stævnet, men mener ikke, at du er forpligtet til at betale. En retssag kan være bekostelig og tage lang tid. Det er vigtigt at få en realistisk og ærlig vurdering af sagens udfald og de forbundne omkostninger på et så tidligt tidspunkt som muligt. Det er også vigtigt at undersøge, om der er andre løsningsmuligheder. 

Vores advokater møder jævnligt i landets retssale og i voldgifter. Vi har mulighed for at give dig et skøn over dine muligheder i en sag. Vi hjælper dig til den bedste løsning – på den mest fordelagtige måde.

Tilbage til Ret&Råd Randers