Civile retssager, erstatningssager og bistandssager

Vores advokater i Ret&Råd Randers er erfarne i at møde i Retten og har tilladelse til at møde også ved Landsret og ved Højesteret. Hvis du får behov for at anlægge en retssag, tilbyder vi at gennemgå din sag for et mindre honorar. Du vil på den baggrund få en vurdering af, om det er fornuftigt at investere dine økonomiske resurser og din tid i et sagsanlæg. 

Nogle sager kræver særligt erfaringsgrundlag, fx sager om erstatning for fysisk eller psykisk mén. En af vores advokater har mangeårigt kendskab til dette område og kan hjælpe dig gennem et sådant forløb.

Hvis du er udsat for en forbrydelse, som bliver meldt til politiet, kan du bede om at få beskikket en af vores advokater som bistandsadvokat. Det er advokatens opgave at rådgive dig, mens politiet efterforsker sagen. Hvis du er bange for at gerningsmanden opsøger dig, kan vores advokat hjælpe dig med at søge erstatning, og at forklare dig hvordan en retssag foregår og følges med dig i Retten.

Tilbage til Ret&Råd Randers