Ret&Råd Advokat Annemette Larsen

Annemette Larsen

Advokat (L)


Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse - Århus C Afdelingen i Aarhus C.
Østergade 27, 2 tv. (indgang via Sallings parkeringshus)
8000 Aarhus C.
+45 89 15 25 00
Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse - Randers Afdelingen i Randers
Østervold 20, 3. sal
8900 Randers
+45 89 15 25 00

E-mail: ala@ret-raad.dk Krypteret e-mail: postgh@ret-raad.dk Telefon: +45 89 15 25 28

Faglig profil:

Jeg er specialiseret i familie- og arveret. Jeg rådgiver i sager om bodelinger, testamenter og ægtepagter, i børnesager om forældremyndighed og bopæl, i ægteskabssager og i sager om samlivsophævelse. Jeg har stor erfaring i at møde i byretten og landsretten. Derudover behandler jeg dødsboer.

Jeg har siden 2012 været tilknyttet som fast rådgiver i Mødrehjælpens retshjælp.

Jeg er medlem af Danske Familieretsadvokater.

Jeg holder oplæg om privatretlige forhold.

Læs mere på Ret&Råd Advokater Århus C.

Jeg er medlem af

Mine seneste blogs

Sådan behandles børnesagerne i det nye Familieretlige system

Fra 1. april 2019 starter alle børnesager i Familieretshuset (tidli-gere statsforvaltningen) – nogle af sagerne bliver sendt videre til Familieretten, der er en særlig afdeling i byretten. Det drejer sig om de sager, hvor forældrene ikke kan blive enige eller hvor Familieretshuset ikke har kompetence til at afgøre sagen.
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Hvordan sikrer du din virksomhed ved separation, skilsmisse og død?

Selvom statistikken viser, at næsten halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse, og selvom vi ved at døden indtræffer for os alle har mange selvstændige ikke taget stilling hvad der i så fald skal ske med deres virksomhed. Er din virksomhed sikret og har du tænkt over hvad der skal ske med din virksomhed i tilfælde af separation/skilsmisse og død?
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Derfor bør I oprette testamente

Der kan være flere grunde til, at du/I bør oprette et testamente. Vi har listet en række grunde her
Af Annemette Larsen Advokat (L)