Ret&Råd Advokater Randers Ret&Råd Advokater Randers

Ret&Råd Grønbæk & Huuse

Afdelingen i Randers Østervold 20, 3. sal 8900 Randers

E-mail: randers@ret-raad.dk Telefon: +45 89 15 25 00 Sikker e-mail: postgh@ret-raad.dk CVR: 27 81 72 03

Kontorinformation

Advokat i Randers

Ret&Råd Randers er en del af Advokatfirmaet Grønbæk & Huuse. Vi har kontorer i både Randers og Århus. Vi rådgiver – sammen med vores kontor i Århus C – indenfor en række områder. Den enkelte advokat uddanner sig løbende indenfor sit vidensområde, og du vil derfor hos os modtage individuel, specialiseret rådgivning fra advokater med flere års erfaring.

Her kan du kort læse om, hvilke hovedområder kontoret beskæftiger sig med:

Bemærk, Ret&Råd Randers anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Telefonisk henvendelse

Kontakt os på tlf. 89 15 25 00

Mandag - torsdag: 09:00 - 16:00

Fredag: 09:00 - 15:00

Brug for hjælp? Skriv til os på randers@ret-raad.dk

Vores adresse er 
Østervold 20, 3. sal
8900 Randers

Advokat Randers

Vores seneste artikler

Hvornår kan jeg bruge et indbotestamente?

Når du skal fordele sædvanligt indbo, kan du bestemme, hvem der skal arve det, ved at skrive et indbotestemente. Det kræver blot en skriftlig erklæring fra dig, der er underskrevet og dateret. Men de regler gælder dog ikke for alle typer indbo.
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Nye retsafgifter fra d. 1. oktober 2021 – hvad betyder ændringerne?

Den 1. oktober 2021 trådte en ny lov om retsafgifter i kraft. Få overblik over, hvad formålet med lovændringen er, og hvilken betydning ændringerne får.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Skal din virksomhed være særeje?

For ægtefæller gælder det, at alt, du ejer, skal indgå i delingen ved en evt. skilsmisse. Det gælder også en virksomhed, som du ejer alene, og som du måske har opbygget både før og efter, du blev gift. Hvis du ikke vil dele virksomheden i tilfælde af skilsmisse, skal du sørge for en særejeægtepagt.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentant

Er du arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads? Kender du dine rettigheder som arbejdsmiljørepræsentant og den beskyttelse, som stillingen medfører?
Af Sanne Tange Brøndberg Advokat (L)

Hvad betyder ophørsdagen, når man skal bodele ved skilsmisse?

I forbindelse med separation/skilsmisse vil du støde på begrebet ophørsdag. Men hvad er ophørsdagen, hvilken betydning har den, og er der særlige forhold, man skal være opmærksom på, når den placeres? Bliv klogere her.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Har man krav på at overdrage den faste ejendom til børnene til offentlig vurdering minus 15 %?

Kan vi overdrage vores ejendom till vores børn til offentlig vurdering minus 15 % ? De nye ejendomsvurderinger er endnu engang udskudt, og i mange tilfælde må der formodes at være en vis forskel på den offentlige vurdering og det egentlig markedsværdi.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Skal din brændeovn skrottes?

En brændeovn er hyggelig, men kan også være en kilde til luftforurening. Fra 1.august 2021 er der indført nye miljøregler, så husejerne skal udskifte eller helt skrotte de brændeovne og pejseindsatser, der er produceret før 1. januar 2003. Reglerne vil helt givet medføre panderynker og bøvl for mange huskøbere, da de pålægges en række pligter.
Af Lars Fredslund Advokat (H)

Dødsboer kan også tilbagelevere bil købt med ejendomsforbehold til fuld og endelig afgørelse

Højesteret har bestemt, at også dødsboer har ret til at tilbagelevere biler købt på købekontrakt med ejendomsforbehold til fuld og endelig afgørelse, sådan at finansieringsselskabet ikke kan gøre et restkrav gældende mod dødsboet.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Retsmægling er et godt redskab i børnesager

I Danmark indførte man retsmægling som mediation inden for domsstolssystemet i 2008. I 2019 lavede Danske Advokater en undersøgelse om resultatet af retsmæglinger. Den viste, at to ud af tre sager forliges helt eller delvist ved retsmægling. På trods af de gode resultater bliver mediation fortsat ikke brugt særlig meget i børnesager ved domstolene.
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Hæfter du, når en anden, f.eks. din samlever, bruger dit NemID?

Højesteret har netop afsagt dom i en sag, hvor en mand brugte sin samlever NemID til at optage lån i banken uden hendes vidende.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad er konsekvensen, hvis man ikke har en samejeoverenskomst?

Måske har du ejet hus, sommerhus, ejerlejlighed, bil osv sammen med din ekskæreste. Eller sammen med et familiemedlem. Nu skal I ikke eje dette aktiv sammen mere, enten fordi I som kærestepar er gået fra hinanden, eller fordi familien ikke skal eje familiesommerhuset i fællesskab mere. Men I har ingen aftaler om, hvordan skal I forholde jer, når I skal have samejet til at ophøre. Og I kan ikke umiddelbart finde en løsning selv. Hvad gør I?
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Husk gavemomentet, når du generationsskifter

Når du generationsskifter din virksomhed, skal du være opmærksom på reglerne for gavegivning. Ægtefælleloven fra 2018 indførte regler, der var en væsentlig ændring i forhold til tidligere. Gavegiveren kan nu sikre sig, at virksomheden bliver modtagerens særeje selv ved en forholdsmæssig lille gave.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Få tjek på bopælspligten

Køber du en ejendom på landet, har du pligt til at sørge for at ejendommen er beboet. Et politisk ønske om at fastholde lidt liv på landet afspejler sig således fortsat i den danske landbrugslov.
Af Kim Mouritsen Advokat

Skatteforbehold ved overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående

Efter en række nyere afgørelser er der ikke længere sikkerhed for, at skattemyndighederne anerkender den værdi, som nærtstående overdrager en ejendom til. Derfor kunne det være rart, hvis man på forhånd kunne få skattemyndighedernes tilkendegivelse af, hvorvidt en aftalt værdiansættelse kan accepteres, eller at man kunne tage et såkaldt skatteforbehold. Mulighederne herfor afhænger dog helt af, om der er tale om en overdragelse i levende live, eller om overdragelsen sker ved arv fra et dødsbo.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Hvad er en ægtepagt med sumdeling?

Lov om ægtefællers økonomiske forhold (ægtefælleloven) trådte i kraft den 1. januar 2018. Loven indførte større fleksibilitet med det såkaldte sumsæreje, som gav nye muligheder for at skræddersy en ægtepagt. Her tre år efter bli-ver de nye muligheder, som loven åbner op for, brugt i praksis.
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Børne- og ægtefællebidrag som virksomhedsejer

Når størrelsen af børne- og ægtefællebidrag skal fastsættes i forhold til en virksomhedsejer har det betydning, om ejeren af virksomheden har bestemmende indflydelse i selskabet eller ej. Bidragsbetalerens samlede indkomst som lønindkomst, honorarer, aktieudbytte og renteindtægter bliver taget med i beregningen.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Ny højesteretsdom om adoption ved brug af rugemor - Pas på!

Højesterets dom af 16. november 2020 afgør, at en dansk mor kunne ikke adoptere, fordi det ikke kunne udelukkes, at hun havde betalt den udenlandske rugemor.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvilke spørgsmål kan jeg stille familieadvokaten?

Når samlivsforholdet eller ægteskabet ophører er der mange spørgsmål, der trænger sig på. Familieadvokaten kan hjælpe med at skabe klarhed og lægge en plan for, hvordan du skal forholde dig.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Minksagen: Ekspropriation er ikke nødvendigvis fuld erstatning

Når engang regeringen har fået sit lovgrundlag i orden for den forestående udryddelse af danske mink, kommer det store opgør om fuld erstatning.
Af Kim Mouritsen Advokat

Værdiansættelse af virksomhed ved separation eller skilsmisse

Det er ikke helt enkelt at sætte værdi på en virksomhed, og bodelingen kan skabe uenigheder, hvis ikke man er bevidst om værdiansættelsesmetoden. Med andre ord kan handelsværdien falde forskellige ud afhængigt af måden, man værdiansætter. En ægtepagt kan være løsningen.
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Virksomhedsejeren i en skilsmissesituation – kan man med fordel ”lurepasse”, når værdierne skal fordeles?

Man er som ægtefælle nødt til meget tidligt at svare på, om man vil udtage sin virksomhed – og har man først sagt nej, kan beslutningen som udgangspunkt ikke omgøres. Med andre ord kan man ikke gennem længere tid vente for at se om et bestemt aktiv senere under bobehandlingen stiger eller falder i værdi.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Skal du opsige en syg medarbejder?

Hvad var det nu med 120-dagesreglen, og er der andre særlige forhold, som kan spille ind? Der er mange ting, man skal sætte sig ind i, når en syg medarbejder skal opsiges.
Af Sanne Tange Brøndberg Advokat (L)

Ny Højesteretsafgørelse: Tjek at du har styr på, hvem der får dine pensioner/forsikringer ved din død

Højesteret har netop afsagt en afgørelse, som har betydning for, hvem der er begunstiget, når pension eller forsikring skal udbetales til nærmeste pårørende. 1. januar 2008 trådte en ændring i kraft, hvor samlevers retsstilling blev styrket. Højesteretsafgørelse har stor betydning for om din samlever eller dine børn modtager ordningen afhængig af, hvornår ordningen er oprettet.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Medhjælpende ægtefæller – hvordan er du stillet og din ægtefælle stillet ved skilsmisse?

Når du som virksomhedsejer har din ægtefælle til at arbejde i din virksomhed, og I skal skilles, opstår der en lang række spørgsmål.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Successionsrækkefølge i dit testamente

Ejer du f.eks et sommerhus, som du måske selv har arvet fra dine forældre, og ønsker du, at det skal forsætte med at være i familiens eje, er succesionsrækkefølge en mulighed.
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Status på børnesagerne i Familieretten lige nu

For lidt over 1 år siden blev det nye familieretlige system introduceret. Status er, at Familieretshuset kæmper med forlænget ventetid på grund af lange sagsbehandlingstider.
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Overdragelse af virksomhed: Aktie eller aktiv?

Ved køb og salg af en virksomhed, der er organiseret i selskabsform, står valget mellem en aktie- eller en aktiv-overdragelse. Som det ligger i ordene kan virksomheden overdrages som en samlet enhed (en aktie-overdragelse), eller der kan alene overdrages specifikke dele af virksomheden (en aktiv-overdragelse).
Af Sanne Tange Brøndberg Advokat (L)

Debitor er gået konkurs – hvordan skal du forholde dig som kreditor?

Fra det øjeblik, der er afsagt konkursdekret i skifteretten, stopper individualforfølgningen og erstattes af universalforfølgningen. Dette betyder i praksis, at den enkelte kreditor ikke længe kan modtage betaling fra debitor – heller ikke med hjælp fra fogedretten – men at alle kreditorer skal behandles lige. Det konkursramte selskab kan derfor kun betale sine kreditorer via den kurator, skifteretten har udpejet.
Af Sanne Tange Brøndberg Advokat (L)

Coronaens betydning for samværsforældrene

Coronavirus stiller krav også krav til samværsforældrene, der selvfølgelig også skal følge sundhedsmyndighedernes anvisninger. Hvis samværet aflyses, kan du have ret til erstatningssamvær, men det afgørende er, at din aftale er udformet korrekt.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Arv ved separation og skilsmisse

Udgangspunktet er, at du og din ægtefælle arver hinanden, når I er gift. Men hvad sker der i forhold til arveretten, hvis I bliver separeret eller skilt? Hvad gælder i mellemperioden, altså hvis en af jer afgår ved døden, efter der er ansøgt om separation/skilsmisse, men inden bevilling er modtaget?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Retternes håndtering af coronavirus

De lokale retter og domstole holder i øjeblikket lukket. Få et overblik over, hvordan de private retssager bliver ramt af coronakrisen.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Min gæst kom ved et uheld til at ødelægge mit gulv. Kan jeg få erstatning?

Vi åbner tit vores hjem for gæster i forskellige anledninger som kan være alt fra en kop kaffe til et stort middagsselskab. I den forbindelse kan der ske skader på ens ting. Men kan du få erstattet dit tab, hvis uheldet er ude?
Af Sanne Tange Brøndberg Advokat (L)

Et uskiftet bo kan misbruges

Når din ægtefælle afgår ved døden, skal du overveje, om du ønsker at skifte boet eller, om du vil sidde i uskiftet bo. Men pas på, for der gælder regler om misbrug af boet.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Skilsmisse-bodelingen som virksomhedsejer

I forbindelse med en separation eller skilsmisse er der særlige forhold, der gør sig gældende for dig, hvis du er virksomhedsejer. Der skal tages stilling til, om din virksomhed skal indgå i bodelingen, og i givet fald til hvilken værdi.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Fordele ved familielån og fremtidsfuldmagter

I hvilke situationer ydes der typisk familielån, og hvilke fordele kan man opnå, når familielånet kombineres med en afgiftsfri gave, der straks anvendes til delvis nedbringelse af gælden? Er det for sent at yde et familielån, efter jeg er blevet dement?
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Konfirmationsbidrag

Når to forældre er gået fra hinanden, og barnet skal konfirmeres, kan forældrene indgå en aftale om, hvordan udgifterne til konfirmationsafholdelsen deles. Såfremt det ikke er muligt at indgå aftale herom, er der mulighed for at søge om konfirmationsbidrag – denne ansøgning skal sendes til Familieretshuset.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Har I sikret hinanden i tilfælde af død i jeres ejerkreds?

Kan du som virksomhedsejer sikre dig i tilfælde af din medejers død? Den 26. juni 2019 har Landsskatteretten offentliggjort et bindende svar vedrørende overdragelse af aktier i forbindelse med dødsfald i ejerkredsen.
Af Kim Mouritsen Advokat

Hvordan sikrer man sig mod misbrug, og hvad gør du, hvis du formoder, der finder misbrug sted?

Reglerne om fremtidsfuldmagter har nu været i kraft 2 år, og vi begynder at se de første erfaringer hermed. Dagligt oprettes ca. 60 fremtidsfuldmagter. Foreløbig er omkring 150 fuldmagter sat i kraft i Familieretshuset. Vær opmærksom på risikoen for misbrug.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Skolevalg og skoleskift ved fælles forældremyndighed

Kan uenighed om skolevalg eller skoleskift medføre ophør af fælles forældremyndighed?
Af Annemette Larsen Advokat (L)

8 gode råd, hvis du skal skilles

Skal du skilles eller separeres? Advokat Henriette Lyhne har i denne artikel samlet 8 gode råd du kan læse, hvis du skal separeres eller skilles.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Et testamente bør indeholde mere end blot, hvem der skal arve dig

Et testamente handler ikke bare om at skrive, hvem der skal arve dig. Det handler om, at en professionel stiller og rådgiver dig om de ”ekstra” spørgsmål.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Sådan behandles børnesagerne i det nye Familieretlige system

Fra 1. april 2019 starter alle børnesager i Familieretshuset (tidligere statsforvaltningen) – nogle af sagerne bliver sendt videre til Familieretten, der er en særlig afdeling i byretten. Det drejer sig om de sager, hvor forældrene ikke kan blive enige eller hvor Familieretshuset ikke har kompetence til at afgøre sagen.
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Hvad indebærer nyt lovforslag om deling af offentlige børnepenge for dig?

Folketinget indgik den 27. marts 2018 en aftale om ét samlet familieretligt system. En del af denne aftale angår de nye udbetalingsregler for børne- og ungeydelsen. Tanken med lovforslaget er blandt andet at sikre en større ligestilling for fædre og mødre. Ydelsen skal fremover udbetales med halvdelen til hver og ikke kun til barnets mor, hvis forældrene er samboende.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Lejeaftaler over fast ejendom kan være på mere end 30 år!

At en lejeaftale kan have en løbetid på mere end 30 år, er fastslået ved dom af Højesteret. Læs mere om dommen og udstykningsloven i denne artikel.
Af Kim Mouritsen Advokat

Hvem modtager dine forsikringer og pensioner ved din død?

Hvordan foregår udbetaling af pension- og forsikringssummer til nærmeste pårørende, når der ikke er livsarvinger efter afdøde og ikke er indsat en begunstiget i pensionerne?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Lovlig tilbageholdelse eller ulovlig selvtægt

I en tid, hvor økonomien mange steder er stram, er det ekstra vigtigt, at du som erhvervsdrivende er opmærksom på, hvilke muligheder du har for at sikre, at du får betaling for dine ydelser.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Arv og testamente

Hvis du efterlader dig en ægtefælle og barn/børn er udgangspunktet i arveloven, at din ægtefælle arver 50% og 50% fordeles ligeligt mellem dine børn.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Misbrug i arvesager

Lige nu kører endnu en sæson af ”Når arven splitter os” over skærmen på TV2. En rigtig stor del af de arvesager, der ender i retssager, handler desværre om misbrug. I denne artikel kan du læse nærmere om de forskellige former for misbrug, og hvilke forholdsregler der kan tages, for at din familie ikke ender i en tvist om misbrug.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Nye regler hvis du er gift med en udlænding, gift i udlandet eller på vej ind i et internationalt ægteskab

Den 1.1.2018 trådte ægtefælleloven i kraft. Dette indebar også nye regler for de internationale ægteskaber. Er du gift med en udlænding, gift i udlandet eller på vej ind i et internationalt ægteskab, så læs mere her.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Udnyt gunstige regler for generationsskifte inden det er for sent

Er du virksomhedsejer, og overvejer du at generationsskifte virksomheden, er det nu det skal ske. Ændrede afgiftsregler har gjort det særdeles gunstigt at generationsskifte din virksomhed, men det er måske blot et spørgsmål om tid forinden reglerne strammes igen. Derfor bør generationsskiftet ske nu.
Af Kim Mouritsen Advokat

Hvordan sikrer du din virksomhed ved separation, skilsmisse og død?

Selvom statistikken viser, at næsten halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse, og selvom vi ved at døden indtræffer for os alle har mange selvstændige ikke taget stilling hvad der i så fald skal ske med deres virksomhed. Er din virksomhed sikret og har du tænkt over hvad der skal ske med din virksomhed i tilfælde af separation/skilsmisse og død?
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Skal jeg betale boafgift i Danmark af min arv modtaget fra udlandet?

Når man arver i Danmark, skal der som udgangspunkt betales en boafgift på 15 pct. og afhængigt af tilhørsforholdet til den afdøde en yderligere tillægsafgift på 25 pct. af rest til staten.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Derfor bør I oprette testamente

Der kan være flere grunde til, at du/I bør oprette et testamente. Vi har listet en række grunde her
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Hvad kommer det nye skilsmissesystem til at betyde for den fremtidige behandling af forældremyndighed- og samværssager?

Den 1.april 2019 træder et nyt skilsmissesystem at træde i kraft. Ét af de helt store spørgsmål er; hvad vi kan forvente, at systemet kommer til at betyde for fremtidige behandling af forældremyndighed- og samværssager?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Det nye skilsmissesystem

I går offentliggjorde Børne- og Socialministeriet en aftale om et nyt familieretlig system - et system hvis hovedformål er en samlet og dermed styrket behandling af de fremtidige skilsmissesager. Systemet træder i kraft 1.4.2019.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Bodeling ved skilsmisse: Hvem betaler for huset, indtil bodelingen er afsluttet?

Det kan ofte være svært at blive enige om, hvad der skal ske med den fælles ejerbolig. Dette skal dog ske, i perioden efter ansøgningen om separation eller skilsmisse er sendt afsted til Familieretshuset, men inden der er indgået en endelig aftale om, hvordan økonomien skal fordeles.
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Overdragelse af fast ejendom til nærtstående

Når eksempelvis forældre ønsker at overdrage fast ejendom til deres børn, vil overdragelsen som udgangspunkt være omfattet af det såkaldte værdiansættelsescirkulære – men foreligger der særlige omstændigheder har Højesteret fastslået, at SKAT har ret til at anmode om, at ejendommen bliver vurderet med henblik på fastsættelse af handelsværdien.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Vi skal skilles - skal vi dele vores pensioner?

Hvordan skal vores pensioner behandles ved separation og skilsmisse?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Når man gifter sig på tværs af grænser, og når man gifter sig i udlandet

Flere danske statsborgere bosætter sig i udlandet i en periode og møder i den forbindelse deres kommende ægtefælle. Nogle bliver gift med en statsborger fra det nye land, de har bosat sig i. Andre gifter sig med en statsborger fra et helt tredje land. Endnu andre gifter sig med en dansk statsborger, men foretager vielsen i udlandet. Men hvad betyder det rent juridisk, at ægteskabet sker hhv. med en udlænding eller foretages i udlandet? Hvordan sikrer man sig i tilfælde af at ægteskabet mod forventning/forhåbning ikke skulle holde?
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Hvad skal du som virksomhed være opmærksom på i forhold til den nye hvidvasklov

Hvidvaskloven er blevet ændret, men formålet er fortsat det samme - at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terror. Loven gælder fortsat for alle virksomheder, der rådgiver eller leverer ydelser inden for pengeplacering samt pengeopbevaring/pengeoverførsel. Hvem vedrører hvidvaskloven, og hvad skal du i så fald som virksomhed være opmærksom på?
Af Kim Mouritsen Advokat

Hvorfor skal vi lave testamente, når vi er gift – og skal vi?

Lovens udgangspunkt er, at børnene arver halvdelen og ægtefællen arver halvdelen. Ønsker I at ægtefællen skal arve mere end halvdelen, skal I oprette et testamente
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hæftelse mellem ægtefæller

Det grundlæggende princip i dansk ret er særhæften; dvs. hver enkelt ægtefælle hæfter alene for egen gæld. Dette udelukker dog ikke, at der kan opstå solidarisk hæftelse mellem ægtefæller, men det kræver, at de begge har skrevet under på gælden.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Min ekssamlever vil ikke være med til at sælge huset – hvad gør jeg?

Det har måske været svært at nå frem til beslutningen, men nu er du nået til en afklaring. Samlivet med din kæreste skal være slut. I har ejet et hus sammen, og det står klart at ingen af jer vil eller kan overtage huset eller lejligheden. Der er bare et problem; din kæreste vil ikke være med til at sælge jeres bolig. Jeres kommunikation er dårlig. Tiden går. Du er måske allerede flyttet i en ny bolig. Hvad gør du?
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Skal sommerhuset overdrages til børnene?

Går du med overvejelser om at overdrage dit sommerhus til dine børn? Mange vælger i levende live at overdrage sommerhuset til børnene - ofte til den offentlige vurdering minus 15 %- og typisk også således, at købesummen erlægges med et gældsbrev som eventuelt løbende nedskrives via årlige gaver. Ønsket med konstruktionen er dels at overdrage sommerhuset billigt til næste generation, dels at spare afgift.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Ugifte Samboende: Ønsker I at sikre, at den længstlevende kan blive i boligen og med indboet?

Det kan ikke siges for ofte: Ugifte samboende skal oprette et testamente, hvis I skal arve hinanden. Det blev der ikke ændret på, da den nugældende arvelov trådte i kraft 01.01.08- og det gælder uanset, om I har børn sammen og uanset, hvor mange år I har levet sammen.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Beskatning af dødsbo

Et af de forhold, der skal undersøges i forbindelse med dødsbobehandlingen er, hvorvidt dødsboet er skattepligtigt.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Adoptivbørn og arv

I forhold til spørgsmålet om arv og adoption er det afgørende, hvornår adoptionen er foretaget
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Skifte af det uskiftede bo – hvornår og hvorfor?

Den længstlevende ægtefælle kan vælge at sidde i uskiftet bo - som udgangspunkt, men der kan være tilfælde, hvor den længstlevende bliver tvunget til at skifte.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Bo- og tillægsafgift (tidligere arveafgift)

Der er to afgiftstyper, som arvinger i et dødsbo kan komme til at betale af arv: Boafgift og tillægsboafgift. Herudover skal der betales en retsafgift til skifteretten.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Er I gået fra hinanden: Hvem skal være bopælsforælder?

Udgangspunktet, når I går fra hinanden, uanset om I er gift eller samlevende, er, at den fælles forældremyndighed fortsætter.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad er forskellen på separation og skilsmisse?

Skal jeg separeres eller skilles - hvad er forskellen?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvordan oprettes testamente for enlige med/uden børn?

Som enlig kan det være svært at vide, hvordan reglerne forholder sig ift. testamente. Forholdende ændrer sig afhængig af om du har børn eller ej
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvordan foregår en dødsbobehandling, og hvad koster det at få en advokat til at hjælpe?

I forbindelse med en nærtståendes dødsfald er der mange forhold, der skal håndteres. Behandlingen af afdødes bo kan for mange virke uoverskueligt; Hvordan gribes det an? Hvem gør hvad? Hvad kan skifteretten hjælpe med og behøver vi en advokat? Her får du et overblik over, hvordan en dødsbobehandling foregår.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Feriesamvær kræver planlægning

Hvis I ikke kan blive enige, kan I inddrage Statforvaltningen.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Pas på med ”bare” at vælge uskiftet bo.

Hvis din ægtefælle dør, har du ret til at vælge at sidde i uskiftet bo med jeres fælles børn. Ved at sidde i uskiftet bo skal du ikke udbetale arv til jeres børn/børnebørn. Det kan derfor umiddelbart virke som den letteste løsning at sidde i uskiftet bo. Den letteste løsning er dog ikke nødvendigvis den bedste løsning.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Salg af bolig kan ske skattefrit

Salg af boligen kan ske skattefrit, når blot visse forudsætninger er opfyldt, men disse forudsætninger skal til gengæld i enhver henseende være opfyldt.
Af Lars Fredslund Advokat (H)

Ny lov giver nye muligheder for erhvervslivet på landet

Folketinget har vedtaget nye regler for bl.a. anvendelse af overflødiggjorte bygninger i landzonen. Reglerne medfører, at bygningerne kan tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og indretning af bolig, samt lager- og kontorformål m.v. uden landzonetilladelse. Ligeledes medfører de nye regler, at helårshuse i landzone kan udvides til 500 m2 uden landzonetilladelse.
Af Kim Mouritsen Advokat

Tjekliste til dødsbobehandling - hvad skal du være opmærksom på, når en nær pårørende dør?

Når en pårørende dør, vil der typisk være meget man skal forholde sig til, herunder mange praktiske opgaver. Vi har lavet en ”grov” tjekliste til behandling af dødsboer. Den er ment som et overblik, og er lavet ud fra en generel betragtning. Der kan således være en række yderligere forhold, der skal tages stilling til i det enkelte dødsbo.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Ejere af bygninger på lejet grund skal sikre deres ret til at have bygningen stående

Hvis du ejer et sommerhus, en vindmølle eller anden bygning på lejet grund, skal du sikre din ret til at have bygningen stående på grunden. Dette gøres ved tinglysning af en lejeaftale.
Af Kim Mouritsen Advokat

Det skal du ikke gøre, hvis du ønsker gældssanering

Det er belastende både for en selv og for ens familie at være tynget af en stor gæld. Det går ud over livskvaliteten. Men det er gratis og nemt at søge gældssanering. Måske er du i tvivl om hvorvidt din ansøgning om gældssanering bliver godkendt af skifteretten? I denne artikel vil vi prøve at gennemgå de ting, du skal være forberedt på i forbindelse med en ansøgning om gældssanering.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Hvordan opretter jeg et testamente?

For øjeblikket ruller 3. sæson af ”Arvingerne” over skærmen, og de sidste par uger har vi kunne følge med i programserien ”Når arven splitter os”. Særligt sidstnævnte program viser med al tydelighed, hvad der kan ske, hvis ikke du har fået oprettet et testamente i tide og dermed ikke har fået fortalt dine arvingerne klart og tydeligt, hvad der skal ske med arven efter dig. Årligt oprettes i Danmark alene omkring 30.000 testamenter. Har du fået oprettet et testamente og sikret dine pårørende?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Dansk landbrug – generationsskifte på vej

Stigende svine- og mælkepriser har fået landmændene til at tro på fremtiden igen, og selv flere af landets banker er begyndt at tænke positivt om fremtiden for erhvervet. Meget tyder på, at landbrugserhvervet er ved at kunne se enden på en lang årrække med røde tal, og et stort ophobet behov for generationsskifte i erhvervet kan begynde.
Af Kim Mouritsen Advokat

Først kommer idéen, så kommer forretningsplanen

Alle virksomheder udspringer af en idé og alle virksomheder har et formål, en mission eller en kerneydelse, om man vil. Mange virksomhedsejere glemmer imidlertid at udarbejde den forretningsplan, der kan være altafgørende for virksomhedens overlevelsesmuligheder.
Af Kim Mouritsen Advokat

Benytter du dig af kontantbetalinger ved køb og salg af dine varer, så pas på!

Med henblik på at forhindre sort arbejde og hvidvask er der nemlig indført store økonomiske konsekvenser i lovgivningen såfremt, der betales med kontanter. Reglerne har både konsekvenser for køber og sælger, og en overtrædelse af reglerne kan medføre store bøder.
Af Kim Mouritsen Advokat

Selskabsloven ændres… igen!

Selskabsloven er på vej til at blive ændret igen. Et forslag om at der fremover skal foretages registrering af reelle ejere i selskaber og andre tilsvarende juridiske personer, har således netop været sendt i høring og forventes vedtaget inden nytår.
Af Kim Mouritsen Advokat

Gør ikke dig selv til falskner

Undgå pletter på straffeattesten - brug ikke andres NemID - heller ikke selvom du har fået lov. Der er selvfølgelig ikke noget i vejen for, at du sidder ved siden af og hjælper et familiemedlem med at bruge sin NemID. Men måske har du et ældre familiemedlem eller en ægtefælle, som har udleveret sin NemID og kodekort til dig, således at du – uden at den pågældende selv er til stede og aktivt deltager i transaktionerne - kan overføre penge, betale regninger, ændre forskudsregistreringen eller måske ligefrem kan signere et vigtigt dokument fra banken eller tinglysningen?
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Hvornår kan kreditor fradrage sine tab på debitorer?

Når et tab er konstateret, har kreditor mulighed for at afskrive sit tab henholdsvis moms- og skattemæssigt. Der er dog mange forudsætninger, der skal være opfyldt forinden. Læs her hvilke.
Af Jes Weyhe Grønbæk Advokat (H)

Er formuefællesskab lig med medejerskab af ægtefælles ejendom?

Hvilken betydning har det, at den ene ægtefælle er eneejer af ejendommen i tilfælde af separation/skilsmisse og ved dødsfald? Er det en fordel for ægtefællen at være medejer af ejendommen?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Har du styr på din virksomheds E-handelsbetingelser?

Ændrede regler om fjernsalg, har medført en række skærpede krav til den erhvervsdrivende.
Af Kim Mouritsen Advokat

Hvad betyder særeje?

Særeje kan enten opstå ved, at en tredjemand – en gavegiver eller en arvelader – i et testamente eller et gavebrev bestemmer, at arven/gaven skal være særeje, eller ved at I som ægtefæller opretter en ægtepagt om særeje.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad koster et testamente?

Hvad koster et testamente? Skal jeg oprette et notartestamente, eller vidnetestamente? Har jeg overhovedet behov for at oprette et testamente?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Støt velgørenhed, og spar afgift

Befinder du dig i en situation, hvor de personer, du ønsker skal arve dig, tilhører den dyre afgiftsklasse, er det værd at overveje, om du skal oprette et afgiftsbesparende testamente.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad er et udvidet samlevertestamente?

Hvordan kan vi sikre hinanden som ugifte samlevende?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Arveklasser

Hvis du ikke opretter et testamente, er det arvelovens regler om arveklasser, der afgør, hvem der arver efter din død.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Ægtepagt: Skilsmissesæreje og kombinationssæreje

Når man indgår ægteskab i Danmark får man automatisk det der kaldes fælleseje eller formuefællesskab. Dette indebærer, at ved separation eller skilsmisse skal hver part opgøre sin formue. Viser opgørelsen et positivt resultat på bundlinjen skal halvdelen af værdien afleveres til den anden ægtefælle. Det er det man kalder ligedelingsprincippet.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Overvejer du et generationsskifte?

Uanset om generationsskiftet skal ske gradvist i levende live, eller det først skal effektueres ved død er planlægning og tidsmæssig omtanke vigtigt.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Er I gået fra hinanden efter et papirløst forhold?

Når man som ugift samlevende går fra hinanden, foregår det ikke som mellem ægtefæller en økonomisk deling. Det helt klare udgangspunkt er, at hver part tager det med, den pågældende har indbragt i forholdet. Har I købt noget sammen, ejer I det i et såkaldt sameje, og ejer altså blot en andel. I skal derfor I enighed finde ud af, om den ene skal købe den andens del, eller om aktivet skal sælges.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad betyder fælles forældremyndighed?

Forældreansvarslovens udgangspunkt er, at et barn har ret til to forældre. Lovens udgangspunkt er derfor også en fælles forældremyndighed.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad betyder ægtefælleudlæg (suppleringsarv)?

Når en nærtstående afgår ved døden, skal det overvejes, hvorledes dødsboet skal behandles juridisk. En af de behandlingsformer, der findes beskrevet i dødsboskifteloven er, at boet udleveres som såkaldt ægtefælleudlæg.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Ret til at udstykke trods lokalplan

En dom fastslår, at en borgere som udgangspunkt har ret til at udstykke, og at et eventuelt forbud i en lokalplan kan tilsidesættes, hvis regelgrundlaget ikke er tilstrækkeligt klart og præcist.
Af Kim Mouritsen Advokat

Afgiftsfrie gaver

Hvis du vil give større gaver til dine børn, børnebørn eller andre nærtstående, bør du være opmærksom på reglerne om betaling af gaveafgift.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hæftelse for ægtefælles gæld

Når man er gift og har formuefællesskab, tror mange, at man er fælles om det, man ejer, og også fælles om den gæld hver part optager. Dette er imidlertid en vildfarelse.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Flere og flere laver "gør-det-selv-" eller "online" testamenter

Det er blevet populært at lave sit testamente selv. De fleste gør det for at spare penge, men det kan i sidste ende være en dyr og opslidende besparelse for dine arvinger.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Udbetaling af ATP ved dødsfald

Dine efterladte får udbetalt et engangsbeløb fra ATP, når du afgår ved døden.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Boudlæg

Man bruger boudlæg i meget små dødsboer. Ved boudlæg tilsidesættes afdødes testamente, og de, der ellers ville være tvangsarvinger, mister deres arveret. Det er i sidste ende Skifteretten, der afgør, hvem boet skal udleveres til.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvem overtager lejemålet, når den ene af jer dør, eller når I går fra hinanden?

Det kan være meget bekosteligt at skulle opgive et lejemål, fraflytte, betale for istandsættelse og betale indskud i en ny lejebolig. Og det kan være meget ubehageligt at skulle finde en ny bolig, når man er blevet alene på grund af partnerens død eller på grund af partnerens flytning til et plejehjem.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Gyldighed af forbehold i ejerskifteforsikringer

Når forsikringsselskaberne skal give tilbud på en ejerskifteforsikring, sker dette på baggrund af de oplysninger, som er indeholdt i tilstands- og i elinstallationsrapporten.
Af Lars Fredslund Advokat (H)

EU-regler - muligvis en bombe under de danske regler om fleksjob

EU-regler kan vise sig at være en bombe under de danske regler om fleksjob og kan medføre, at arbejdsgivere risikerer at skulle betale store beløb i godtgørelse.
Af Jes Weyhe Grønbæk Advokat (H)

Testamente

Enhver myndig person, der er ved sine fulde fem, kan oprette testamente, og dermed helt eller delvist disponere over sin formue ved død.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvem arver mig, og hvornår arver staten?

Den ”nye” arvelov trådte i kraft 01.01.2008. Har du ikke oprettet et testamente, fordeles arven efter dig i henhold til arvelovens bestemmelser.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Skattefrit salg af jord

Sælg et par hektar af din landbrugsjord til naboen, og undgå skat på avancen! Det lyder måske næsten for godt til at være sandt, men ikke desto mindre er det en mulighed for mange. Muligheden eksisterer imidlertid kun for ejere af mindre landbrug på op til 5-6 hektar og i særlige tilfælde på op til 10-15 hektar.
Af Kim Mouritsen Advokat
Hvilke spørgsmål kan jeg stille familieadvokaten?

Når samlivsforholdet eller ægteskabet ophører er der mange spørgsmål, der trænger sig på. Familieadvokaten kan hjælpe med at skabe klarhed og lægge en plan for, hvordan du skal forholde dig. I denne artikel kan du læse nogle eksempler på de temaer, vi som familieadvokater ofte drøfter på et rådgivningsmøde.
Læs mere i vores artikel "Hvilke spørgsmål kan jeg stille familieadvokaten?".

Læs artiklen "Hvilke spørgsmål kan jeg stille familieadvokaten?"
Stiger gave- og arveafgiften? Få hjælp til at planlægge dit generationsskifte

Det er ikke længe siden bo- og gaveafgiften blev nedsat for at hjælpe familiegenerationsskifterne. Lige nu er der imidlertid en debat om, hvorvidt disse afgiften skal stige igen. Overvejer du et generationsskifte så læs mere i vores artikel "Udnyt gunstige regler for generationsskifte inden det er for sent" og kontakt os, hvis du har behov for hjælp til en 360 graders planlægning af generationsskiftet.

Læs artiklen "Udnyt gunstige regler for generationsskifte inden det er for sent"
Uskiftet bo er ikke altid den rigtige løsning

Når du står i den i forvejen uoverskuelige situation, at have mistet din ægtefælle skal du træffe en lang række praktiske valg i forhold til boets behandling. Rigtig mange vælger pr. automatik at sidde i uskiftet bo. Ganske ofte er uskiftet bo imidlertid ikke den rigtige løsning. Læs mere i vores artikel "Pas på med 'bare' at vælge uskiftet bo" og kontakt os, hvis du har behov for en drøftelse af din situation.

Læs artiklen "Pas på med 'bare' at vælge uskiftet bo"
Hvad indebærer det nye skilsmissesystem?

Den 1.4.19 trådte det nye skilsmissesystem i kraft. Er du i tvivl om hvordan din bopæls-, samværs- og/eller forældremyndighedssag bør behandles i hhv. Familieretshuset og Familieretten, så kontakt os. Det er helt afgørende for din sags behandling at den i den indledende fase bliver kategoriseret rigtigt. Du kan i artiklen "Hvad indebærer det at mit barn får en kontaktperson i Familieretshuset?" læse mere om den del af det nye skilsmissesystem som indebærer, at børnene i forbindelse med sagens behandling får en kontaktperson.

Læs artiklen "Hvad indebærer det at mit barn får en kontaktperson i Familieretshuset?"
Hvorfor bør du have en advokat når du køber bolig? og hvad omfatter rådgivningen?

En købsaftale med bilag består typisk af mere end 200 sider, herunder fx tingbog, servitutter, el-rapport og tilstandsrapport, er der forbehold som ikke er ok, er der brug for genbesigtigelse, ejerskifteforsikring (forbehold og alternative tilbud), BBR og ejendomsdatarapport, miljøforhold herunder olietank, evt. byggesager, kloakforhold. Din boligadvokat gennemgår sammen med dig alle bilagene. Læs mere om boligadvokaterne i Ret&Råd Randers.

Din boligadvokat hjælper dig også i forhold til, hvem der bør stå som køber, hvorfor I sikrer jer i forhold til samlivsophævelse, separation/skilsmisse og død, overtagelsesdagen, prisforhandling og særlige aftaler herunder f.eks. hvad der skal følge med, ansvarsfraskrivelser og finansiering.

Står du er ved at købe bolig så få indsat et advokatforbehold og kontakt din boligadvokat så tidligt i processen som muligt.

Læs mere om rådgivning for boligkøbere og -sælgere.
Et testamente handler ikke bare om at skrive, hvem der skal arve dig.

Det er ikke nok at få lavet et testamente. Det er afgørende, at dit testamente er klart og tager stilling til alle situationer, ellers risikerer dine pårørende at ende i en konflikt. Få derfor hjælp til også at stille og i testamentet besvare de ekstra spørgsmål. Læs mere i vores artikel "Et testamente bør indeholde mere end blot hvem der skal arve dig".

Læs artiklen "Et testamente bør indeholde mere end blot hvem der skal arve dig"