Advokat Cecilie Dolberg Rømer, Ret&Råd Slagelse

Cecilie Dolberg Rømer

Advokat


Ret&Råd Advokater Slagelse Kontorfællesskab
Ndr. Ringgade 70A, 1. sal
4200 Slagelse
+45 58 50 31 10
Ret&Råd Advokater Næstved Maglemølle 90
4700 Næstved
+45 58 50 31 10


Faglig profil:

Jeg er uddannet cand.jur. fra Aalborg Universitet i 2016, blev af Civilstyrelsen beskikket som advokat i 2021 og har siden den 1. juni 2021 været ansat som advokat hos Ret&Råd Advokater Slagelse og Næstved.

Jeg har tidligere været ansat som stud.jur. og advokatfuldmægtig ved Advokatfirmaet Cronwald i Viborg, hvor jeg i perioden fra 2014-2018 primært har beskæftiget mig med erhvervs- og insolvensretlige problemstillinger. Inden jeg startede hos Ret&Råd Advokater, har jeg arbejdet som jurist ved Familieretshuset, hvor myndighedsbehandlingen af familieretlige tvister begynder. Under min ansættelses i Familieretshuset har jeg primært behandlet familieretlige sager inden for forældreansvar, og har herigennem opnået et indgående kendskab til problemstillinger vedrørende blandt andet forældremyndighed, bopæl og samvær. Dette giver mig en god baggrund og forståelse for at løse de problemstillinger, der udspringer af konflikter og modsatrettede interesser mellem en sags parter.

Hos Ret&Råd Advokater beskæftiger jeg mig særligt med privatrådgivning indenfor områderne:

  • Familie- og arveret
  • Forældremyndighed, bopæl & samvær
  • Skilsmisse & separation
  • Bodeling
  • Børne- & ægtefællebidrag
  • Testamenter, ægtepagter & fremtidsfuldmagter

Jeg er medlem af Danske Advokater og Danske Familieadvokater.

Forsikringsselskab og garantistiller: 
Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V, Tlf. 33555555. Policenummer: 900 4390 439

Klientkonto: 
  • Reg.nr. 0570 konto nr. 0001677160, Sydbank A/S, CVR nr. 12626509
  • Reg.nr. 7411 konto nr. 1048331, Jyske Bank A/S, CVR nr. 17616617

Læs min persondatapolitik her.

Jeg er medlem af