Ret&Råd Advokater, Ret&Råd København, Advokat Marlene C. Hannibal Ret&Råd Advokater, Ret&Råd København, Advokat Marlene C. Hannibal

Marlene Christiansen Hannibal

Advokat (H)


Ret&Råd København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: mha@ret-raad.dk Telefon: +45 69 66 30 17 CVR: 28 00 12 15

Faglig profil:

Jeg arbejder inden for følgende to specialeområder:

  • Energi- og forsyningsområdet; et område jeg har beskæftiget mig med siden 2005, særligt for så vidt angår reguleringen i varmeforsyningsloven og elforsyningsloven. Mit arbejde består navnlig i at tilrettelægge og gennemføre en effektiv og koncentreret proces i forbindelse med klagesager for Energitilsynet og Energiklagenævnet samt retssager. Herudover yder jeg rådgivning til forsyningsvirksomheder og industrivirksomheder med egne kraftvarmeanlæg om regulatoriske forhold i relation til prisbestemmelser, overskudsvarme, statslige støtteordninger mv. Jeg arbejder også med klagesager vedrørende energiafgifter i samarbejde med virksomhedens revisor- eller afgiftsrådgiver.
  • Natur- og miljøområdet; et område jeg har beskæftiget mig med siden 2003, særligt vedrørende naturbeskyttelsesloven og planloven, dvs. klagesager for det tidligere Natur- og Miljøklagenævn (nu Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet). Jeg har også ført et større antal retssager om disse emner. 
Det interessante er, hvad juraen kan bruges til; ikke reglerne i sig selv

Jeg er medforfatter til bøgerne ”Kommunale forsyningsselskaber” og ”Klimaændringer i juridisk perspektiv”, begge udgivet på DJØF Forlag.

Jeg har i marts 2017 gennemført bestyrelsesuddannelsen Board Certificate

Erfaring

Min erhvervserfaring fra advokatbranchen stammer fra knap 10 års ansættelse hos Kammeradvokaten fra 2000-2009 (fra 2000 som advokatfuldmægtig og fra 2003 som advokat) og derefter 6 års ansættelse hos Plesner Advokatfirma som senioradvokat fra 2010-2016. Fra august 2016 har jeg været selvstændig hos Ret&Råd København.

Jeg har siden 2009 haft møderet for Højesteret.

Øvrigt:

Forsikringsselskab og garantistiller: CNA Insurance (cvr-nr. 24256375), Hammerensgade 6, 1., 1267 København K.

Jeg har klientbankkonto i Nykredit Bank.

I forbindelse med oprettelsen af nye sager fremsendes advokatfirmaets forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne indeholder ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette særligt aftales.

Jeg har i marts 2017 gennemført bestyrelsesuddannelsen Board Certificate, der er udbudt af Board Assure A/S og udviklet i samarbejde med KPMG, Horten og Boyden samt en række professionelle bestyrelsesmedlemmer.

Jeg er medlem af

Mine seneste blogs

God selskabsledelse i energi- og forsyningsselskaber

Regeringen har i september 2016 lanceret Danmarks første samlede strategiske ramme for forsyning med energi, fjernvarmevarme og vand samt håndtering af affald og spildevand
Af Marlene Christiansen Hannibal Advokat (H)

Hvem ejer fjernvarmeforsyningerne?

Fjernvarmeforsyningerne kan ejes af private virksomheder, af fjernvarmeforbrugerne organiseret i andelsselskaber eller af kommunerne
Af Marlene Christiansen Hannibal Advokat (H)

Varmeforsyningslovens substitutionsprisprincip

Varmeforsyningslovens § 20 indeholder hovedreglen om fastsættelse af varmepriser. Det fremgår af denne bestemmelse, at kollektive varmeforsyningsvirksomheder m.fl. i varmepriserne kan indregne såkaldt ”nødvendige omkostninger” til energi, lønninger og andre driftsomkostninger mv. Der kan således opkræves en omkostningsbestemt pris, der sikrer, at varmeforsyningsvirksomheden økonomisk kan hvile i sig selv
Af Marlene Christiansen Hannibal Advokat (H)