Advokat Jens Hessel Advokat Jens Hessel

Jens Hessel

Advokat (H)


Ret&Råd København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: jhe@ret-raad.dk Mobil: +45 23 44 56 38 Telefon: +45 33 11 77 29 CVR: 37 36 19 76

Faglig profil:

Advokat Jens Hessel rådgiver fonde, foreninger og erhvervsvirksomheder og rådgiver om køb og salg af fast ejendom, om entreprise og opførelse af fast ejendom og om miljøret og offentlig planlægning.

Jens Hessel fører komlicerede retssager og voldgiftssager om entreprise og opførelse af fast ejendom, om mangler ved fast ejendom og om fonde og foreninger.

Advokat Jens Hessel er partner i Ret&Råd København.

Professional Profile

Lawyer Jens Hessel is legal advisor for foundations, associations and business organizations and provide legal counseling on buying and selling real estate, on construction of real estate, and on environmental issues and public planning.

Jens Hessel leads litigation and arbitration proceedings about construction of real estate, about errors and defects in real estate and about foundations and associations.

Lawyer Jens Hessel is partner at Ret&Råd Copenhagen.

Personlig profil

  • Født i 1958. 
  • Jurist i 1985.
  • Diplom i EU- og Europæisk Ret fra Europakollegiet i Brügge i Belgien (DAES) i 1986.
  • Fuldmægtig hos Kammeradvokaten.
  • Advokat hos Lett, Vilstrup & Partnere (nu LETT) fra 1989 til 1994.
  • Advokatvirksomhed på Frederiksberg fra 1994 til 2000.
  • Partner i Ret&Råd København fra 2000 til i dag. 
  • Møderet for Landsret i 1991 og Højesteret 2002.

Det siger kunderne

"Endnu engang tak for assistancen i sagen.

Det var en fornøjelse at følge din stille og rolige tilgang til behandlingen og kommenteringen af modpartens oplysninger.

Når lejers advokat sprang rundt i "dokumentationsbogen" på ca 100 sider og læste op hist og pist, og hver gang kun fremhævede det der "talte deres sag", og du så lige stille "fejede op" og gennemgik de væsentlige punkter, som han havde undladt at kommentere. Rigtig flot klaret.

Rigtig flot klaret. Dygtigt gjort!"

Aksel Bech

registreret revisor, PARTNER REVISION

Forsikringsselskab og garantistiller: Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Jeg har klientbankkonto i Jyske Bank.

Du kan læse min persondatapolitik her.

Mine seneste blogs

Ansvar for mangler ved byggeri

Er der mangler i et byggeri, er det entreprenøren der er ansvarlig for manglen, medmindre han kan bevise at manglen ikke er ansvarspådragende. Kan han ikke løfte bevisbyrden om at svigtet ikke skyldes hans fejl og forsømmelse er han erstatningsansvarlig over for bygherren medmindre erstatningskravet af andre grunde skal bortfalde. Advokat Jens Hessel gennemgår ansvar for mangler ved byggeri i denne artikel.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Hvilken betydning har afleveringsforretningen ved nybyg og renovering af villa?

Ved byggeri og renovering af fast ejendom er afleveringen af central betydning for risikoens overgang.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Husk hus- og bygningsforsikring, når du skal bygge hus!

Skal du bygge hus, er det vigtigt at tegne en hus- og bygningsforsikring straks, når du køber byggegrund eller et gammelt hus til nedrivning. Hvis ikke risiker du at stå uden forsikring til retshjælp tvister mod entreprenører om fejl, mangler og betalinger. I værste tilfælde kan det betyde, at du må opgive dit krav eller selv betale uanset at entreprenørens krav er både urimelige og uberettiget.
Af Jens Hessel Advokat (H)