Inger Graversen Advokatsekretær Inger Gravsen

Inger Gravsen

Advokatsekretær


Ret&Råd Hurup Advokatpartnerselskabet Bjerre, Ravn & Bjerre
Bredgade 86
7760 Hurup Thy
+45 97 95 18 33
Ret&Råd Holstebro v/ Advokatpartnerselskabet Bjerre, Ravn & Bjerre
Lille Østergade 2, 1. sal
7500 Holstebro
+45 97 95 18 33
Ret&Råd Lemvig v/ Advokatpartnerselskabet Bjerre, Ravn & Bjerre
Frederiksgade 2, 1. tv.
7620 Lemvig
+45 97 95 18 33

E-mail: ing@ret-raad.dk

Faglig profil:

Har arbejdet som advokatsekretær i ca. 30 år med primært fokus på ejendomshandler, dødsbobehandling, konkursbehandling og selskabsret. Arbejder også med kontorets bogholderiopgaver.