Per Justesen Ret&Råd

Per Justesen

Advokat (L)


Ret&Råd Advokater København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09
Ret&Råd Advokater Gentofte Kontorfællesskab
Strandvejen 100
2900 Hellerup
+45 77 34 28 20
Ret&Råd Advokater Hillerød v/ advokat Dorte Bytoft
Nordre Jernbanevej 37, 1. sal
3400 Hillerød
+45 69 66 30 25

E-mail: pju@ret-raad.dk Krypteret e-mail: kbh-pju@ret-raad.dk Mobil: +45 30 59 16 01 CVR: 40 14 62 29

Faglig profil:

Mit speciale er konflikter mellem det offentlige og borgere/virksomheder, herunder straffesager. I mere end 20 år har jeg været ansat i anklagemyndigheden, og jeg har som anklager (vicestatsadvokat/advokaturchef) ført utallige sager ved domstolene over hele landet. 

Jeg vil som advokat/forsvarer give myndighederne kamp til stregen for at sikre, at mine klienter bliver hørt og deres rettigheder respekteret.

Strafferet:

Gennem mit arbejde som anklager har jeg opnået et indgående kendskab til, hvordan straffesager behandles af politiet og ved domstolene. Jeg vil derfor som forsvarer give dig den bedst mulige rådgivning, hvad enten sagen handler om økonomisk kriminalitet, personfarlig kriminalitet, narkotikakriminalitet, overtrædelser af særlovgivningen med videre.

Jeg har for Københavns Politi, Rigsadvokaten, Statsadvokaten i København og hos Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (Bagmandspolitiet) behandlet og ført sager inden for alle dele af strafferetten. Af mere kendte sager kan bl.a. nævnes:

  • Memory Card Technology A/S (mod selskabets direktør)
  • IT Factory A/S (mod selskabets direktør samt dennes svenske forretningsforbindelse)
  • Stones Invest A/S (mod selskabets direktør, flere ledende medarbejdere og selskabets advokat)
  • Bedragerisag mod overlæge på Rigshospitalet som havde anvendt forskningsmidler privat
  • Danmarks første sag om matchfixing af fodboldkampe
  • Genan A/S (mod selskabets direktør og revisor)

Offentlig ret:

Foruden straffesager har jeg et særdeles godt kendskab til forvaltningsret, myndigheders sagsbehandling, borgerens rettigheder mv. Jeg vil derfor kunne hjælpe dig, hvis du oplever problemer med offentlige myndigheder.

Undervisning:

Jeg er ekstern lektor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, hvor jeg også underviser i strafferet, ligesom jeg underviser i skattestrafferet på uddannelsen master i skat på Copenhagen Business School.

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI Global Specialty SE, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 Købehavn Ø

Jeg har klientkonto hos Nykredit.

Læs min persondatapolitik her.

Læs mere på Ret&Råd Advokater København.

Mine seneste artikler

Hvad er ungdomskriminalitetsnævnet?

Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelser om kriminalitet begået af børn og unge. Det kan pålægge de unge af deltage i konfliktmægling eller rydde op, hvis de har begået hærværk. Nævnet tilbyder gratis advokatbistand.
Af Per Justesen Advokat (L)

Status på bestemmelse om psykisk vold

Den 1. april 2019 trådte straffelovens § 243 om psykisk vold i kraft, og der har siden da været ført en række sager ved domstolene. På den baggrund er det nu muligt af komme med nogle generelle bemærkninger om bestemmelsens anvendelsesområde.
Af Per Justesen Advokat (L)

Bistandsadvokat - det er uden omkostninger for dig

Hvad gør du, hvis du har en sag, der behandles af politiet, og du eventuelt skal i retten? Har du været udsat for fysisk eller psykisk vold, en seksualforbrydelse eller anden personfarlig kriminalitet, kan du uden omkostninger få beskikket en bistandsadvokat.
Af Per Justesen Advokat (L)