Advokat Dorte Bytoft Ret&Råd København Hillerød

Dorte Bytoft

Advokat (L)


Ret&Råd Advokater København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09
Ret&Råd Advokater Hillerød v/ advokat Dorte Bytoft
Nordre Jernbanevej 37, 1. sal
3400 Hillerød
+45 69 66 30 25
Ret&Råd Advokater Gentofte Kontorfællesskab
Strandvejen 100
2900 Hellerup
+45 77 34 28 20

E-mail: dby@ret-raad.dk Krypteret e-mail: kbh-dby@ret-raad.dk Telefon: +45 69 66 30 25 CVR: 38 32 21 33

Faglig profil:

Med mere end 10 års erfaring rådgiver jeg om familie- og arveret samt varetager behandling af dødsboer. 

Familieret

Inden for familieret rådgiver jeg om bodeling ved skilsmisse eller samlivsophævelse, herunder tvister om særeje, gaver, lån og deling af pensioner.

Jeg beskæftiger mig endvidere med sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. 

Oprettelse af ægtepagter om særeje, gaver og pensioner er tillige inden for mit speciale.

Jeg bistår med overdragelse af fast ejendom i forbindelse med skilsmisse, samlivsophævelse og familieoverdragelse i øvrigt.

Arv og testamente

Inden for arveret bistår jeg med udfærdigelse af testamenter, både for enlige, samlevende og ægtefæller med fælles børn eller sammenbragte familier med dine, mine og vores børn.

Jeg samarbejder med Det Gode Testamente. Det Gode Testamente er et samarbejde mellem 33 velgørende organisationer, der er gået sammen for at gøre det nemmere for dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed. På www.detgodetestamente.dk kan du få inspiration og viden samt læse om muligheden for at få tilskud til oprettelsen af testamentet.

Dødsbo

Jeg bistår med behandling af dødsboer, herunder åbningsstatus og boopgørelse. Som led i behandlingen af dødsboet rådgiver jeg om optimering af boets skatte- og boafgiftsmæssige forhold.

Du kan læse min persondatapolitik her.

Læs mere på Ret&Råd Advokater København.

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Klientkonto: Nordea Reg.nr.2228 Konto nr. 6284305025

Testimonial

Topprofessionel skilsmisseadvokat
I forbindelse med min konfliktfyldte skilsmisse efter 10 års ægteskab, sommeren 2019, har jeg haft det store held at vælge Dorte Bytoft til at bistå mig som advokat - og det har jeg ikke et øjeblik fortrudt.

Dorte har været topprofessionel gennem hele forløbet; hun har prioriteret vores søns ve og vel, hun har altid været løsningsorienteret og har hele tiden søgt samarbejdets vej i skilsmissen. Hun har holdt hovedet koldt og været min ventil, når jeg har været i følelsernes vold, så vi i stedet sammen har kunnet søge konstruktiv dialog og samarbejde i skilsmissen. 

Dorte har været en stor støtte for mig, både juridisk og menneskeligt, og hun har hermed min varmeste anbefaling! - Daniel

Jeg er medlem af

Læs mine seneste artikler

Beskatning af gaver og anden formuenedgang

Skattestyrelsen har i gennem en periode haft stort fokus på formuenedgang hos afdøde med henblik på beskatning i dødsboer. Ved at undersøge afdødes formuedispositioner forud for dødsfaldet har skattestyrelsen opdaget dispositioner, som har medført beskatning i dødboet. Indsatsen fra styrelsens side har medført en betydelig stigning i den samlede betaling af gaveafgifter og boafgifter i dødsboerne.
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Hvad er et gavebrev, og er det nødvendigt at oprette et?

Et gavebrev er et dokument, som indeholder et løfte fra gavegiveren til gavemodtageren om at give en gave i form af en bestemt genstand eller et nærmere angivet beløb. Oprettelsen af et gavebrev har til formål at dokumentere, at der er tale om en gave, hvad gaven består af, og hvornår gaven gives.
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Hvorfor varetager Familieretshuset ikke forældrenes interesser?

Sagsbehandleren i Familieretshuset skal træffe en afgørelse, ud fra hvad der er bedst for barnet. Populært sagt er Familieretshuset barnets advokat. Forældrene er overladt til selv at varetage deres interesser.
Af Dorte Bytoft Advokat (L)