Ret&Råd Advokater, Ret&Råd København, Advokat Dorte Bytoft Ret&Råd Advokater, Ret&Råd København, Advokat Dorte Bytoft

Ret&Råd Hillerød

v/ advokat Dorte Bytoft Slotsgade 35 3400 Hillerød

E-mail: dby@ret-raad.dk Telefon: +45 69 66 30 25

Kontorinformation

Ret&Råd Hillerød drives af advokat Dorte Bytoft. Som en del af Ret&Råd kæden indgår kontoret i et netværk af professionelle rådgivere over hele landet.

Advokat Dorte Bytoft har mere end 10 års erfaring og du kan her læse hendes præsentation af de emner hun beskæftiger sig med:

Familieret

Inden for familieret rådgiver jeg om bodeling ved skilsmisse eller samlivsophævelse, herunder tvister om særeje, gaver, lån og deling af pensioner.

Jeg beskæftiger mig endvidere med sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. 

Oprettelse af ægtepagter om særeje, gaver og pensioner er tillige inden for mit speciale.

Jeg bistår med overdragelse af fast ejendom i forbindelse med skilsmisse, samlivsophævelse og familieoverdragelse i øvrigt.

Arv og testamente

Inden for arveret bistår jeg med udfærdigelse af testamenter, både for enlige, samlevende og ægtefæller med fælles børn eller sammenbragte familier med dine, mine og vores børn.

Dødsbo

Jeg bistår med behandling af dødsboer, herunder åbningsstatus og boopgørelse. Som led i behandlingen af dødsboet rådgiver jeg om optimering af boets skatte- og boafgiftsmæssige forhold.

Mødeafholdelse efter nærmere aftale. Kontakt Dorte Bytoft for nærmere information. 

Ret&Råd Hillerød har et tæt samarbejde med Ret&Råd København. 

Vores seneste blogs