Ret&Råd Advokat Sven Brouer Seedorff

Sven Brouer Seedorff

Advokat (H)


Ret&Råd Advokater Haderslev Ret&Råd har fra årsskiftet 2020 ikke længere kontor i Haderslev. Advokatfirmaet Witt er fusioneret med Berg Advokater.
v/ Advokatfirmaet Witt
Laurids Skausgade 14, 6100 Haderslev
+45 73 20 20 00

E-mail: sbs@ret-raad.dk Telefon: (+45) 73 52 27 06 Telefax: 74 53 37 01

Faglig profil:

Igennem en årrække har jeg beskæftiget mig med områder inden for Familieretten, med vægt på oprettelse af ægtepagt og testamente i forbindelse med køb af fast ejendom, men også hvor forældre ønsker at sikre, at arv til deres børn ikke ved skilsmisse går til svigerbørnene. Desuden har området med skilsmisse/bodeling og især tvister omkring børnenes bopæl/samvær indtaget en stor del af min arbejdsdag.

Ofte deltager jeg i møder på Statsforvaltningen sammen med klienten, da det har vist sig i flere tilfælde at give et bedre resultat for klienten end hvor denne møder alene. Problemstillinger omkring børnene optager mig meget, da børnene altid er den svage part i de førte retssager, hvor lovgivningen trods gode intentioner, ikke giver børnene den tryghed og omsorg, som de burde have. Mange retssager har givet mig et stort erfaringsgrundlag, når jeg skal rådgive klienten om dennes muligheder.

Mine seneste artikler

Fuldmagter - Hvad er op og ned?

Den 1. september 2017 trådte en ny lov i kraft om fremtidsfuldmagter.
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)

Ophævelse af fælles forældremyndighed

Forældreansvarslovens § 11 indeholder en bestemmelse hvorefter den fælles forældremyndighed for forældre, der ikke lever sammen og som er uenige om forældremyndigheden, kan ophæves og tillægges den anden forælder alene under visse omstændigheder.
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)
}