Sven Brouer Seedorff

Advokat (H)


Ret&Råd Haderslev v/ Advokatfirmaet Gram & Witt I/S
Laurids Skausgade 14
6100 Haderslev
+45 73 20 20 00

E-mail: sbs@ret-raad.dk Telefon: (+45) 73 52 27 06 Telefax: 74 53 37 01

Faglig profil:

Igennem en årrække har jeg beskæftiget mig med områder inden for Familieretten, med vægt på oprettelse af ægtepagt og testamente i forbindelse med køb af fast ejendom, men også hvor forældre ønsker at sikre, at arv til deres børn ikke ved skilsmisse går til svigerbørnene. Desuden har området med skilsmisse/bodeling og især tvister omkring børnenes bopæl/samvær indtaget en stor del af min arbejdsdag.

Ofte deltager jeg i møder på Statsforvaltningen sammen med klienten, da det har vist sig i flere tilfælde at give et bedre resultat for klienten end hvor denne møder alene. Problemstillinger omkring børnene optager mig meget, da børnene altid er den svage part i de førte retssager, hvor lovgivningen trods gode intentioner, ikke giver børnene den tryghed og omsorg, som de burde have. Mange retssager har givet mig et stort erfaringsgrundlag, når jeg skal rådgive klienten om dennes muligheder.

Mine seneste blogs

Underretning - moral og etik eller en by i Rusland

Når forældre skilles og børnene bliver kastebold mellem 2 voksne uden et naturligt og afslappet samarbejde om de små poder, ses der mange modeller til at chikanere den anden part.
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)

Skal børnene altid inddrages?

Mange forældre vil naturligt gerne skåne deres børn mod at blive inddraget i en retssag mellem parterne og jeg får ofte spørgsmålet, om vi ikke kan undlade/undgå at barnet skal til en samtale på dommerkontoret i forbindelse med Hovedforhandlingen eller umiddelbart herefter.
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)

Betydningen af børnesagkyndige undersøgelser

I retssager om ophævelse af fælles forældremyndighed eller sager om et barns fremtidige bopæl ved forældrenes ophævelse af parforholdet, fastsætter Forældreansvarsloven, at barnets perspektiv skal belyses. Dette kan ske ved samtale med barnet, børnesagkyndig undersøgelse eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv.
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)