Sven Brouer Seedorff

Advokat (H)


Ret&Råd Haderslev v/ Advokatfirmaet Witt
Laurids Skausgade 14
6100 Haderslev
+45 73 20 20 00

E-mail: sbs@ret-raad.dk Telefon: (+45) 73 52 27 06 Telefax: 74 53 37 01

Faglig profil:

Igennem en årrække har jeg beskæftiget mig med områder inden for Familieretten, med vægt på oprettelse af ægtepagt og testamente i forbindelse med køb af fast ejendom, men også hvor forældre ønsker at sikre, at arv til deres børn ikke ved skilsmisse går til svigerbørnene. Desuden har området med skilsmisse/bodeling og især tvister omkring børnenes bopæl/samvær indtaget en stor del af min arbejdsdag.

Ofte deltager jeg i møder på Statsforvaltningen sammen med klienten, da det har vist sig i flere tilfælde at give et bedre resultat for klienten end hvor denne møder alene. Problemstillinger omkring børnene optager mig meget, da børnene altid er den svage part i de førte retssager, hvor lovgivningen trods gode intentioner, ikke giver børnene den tryghed og omsorg, som de burde have. Mange retssager har givet mig et stort erfaringsgrundlag, når jeg skal rådgive klienten om dennes muligheder.

Mine seneste blogs

Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)

Ændring af barnets registrerede bopæl

Registrering af barnets bopæl skaber mange konflikter mellem fraflyttede forældre, hvor disse ikke kan samarbejde.
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)

Underretning - moral og etik eller en by i Rusland

Når forældre skilles og børnene bliver kastebold mellem 2 voksne uden et naturligt og afslappet samarbejde om de små poder, ses der mange modeller til at chikanere den anden part.
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)