Erik Gram

Advokat (H)


Ret&Råd Haderslev v/ Advokatfirmaet Witt
Laurids Skausgade 14
6100 Haderslev
+45 73 20 20 00

E-mail: eg@ret-raad.dk Mobil: +45 40 17 52 01 Telefon: +45 73 52 27 03

Mine seneste blogs

Har selvstændig erhvervsdrivende ret til dagpenge på trods af en usælgelig erhvervsejendom?

De seneste 7 måneder har vi været vidne til at først Ombudsmanden og dernæst Højesteret har markeret sig over for Ankestyrelsen, der ikke længere kan administrere udenom de selvstændiges ret til dagpenge og efterløn. Læs her hvad det betyder for de selvstændig erhvervsdrivendes ret til dagpenge og efterløn fremover.
Af Erik Gram Advokat (H)

Udlejers konkurs eller tvangsauktion

Både lejere i private boligejendomme og i private erhvervsejendomme oplever en utryghed, der følger med udlejers konkurs og/eller tvangsauktion. I mange tilfælde er utrygheden til at overse, når man først får professionel rådgivning, for det er i realiteten en del af meningen med lejelovgivningen at beskytte lejerne i den private sektor
Af Erik Gram Advokat (H)

Pas på forældelsesfristen

Mange borgere og virksomheder risikerer at miste deres tilgodehavender, hvis ikke de er opmærksomme på de nye forældelsesregler, som træder endelig i kraft den 1. januar 2011.
Af Erik Gram Advokat (H)