E-handelsregler

Den 13. juni 2014 gjaldt nye regler, når du handler med forbrugere.

Handler du kun med andre erhvervsdrivende, skal du alligevel vide hvilke regler, der gælder for de kunder, du har, der skal videresælge til forbrugere.

Det er især nethandel, der blev ændret ved den nye lov i 2014, men ved andre handler stilles også øgede krav. 

Kom og hør om de nye regler, så du kan indrette din hjemmeside mm. 

Foredragsholder er advokat (H) Wivi H. Larsen, der har været med til at udarbejde den betænkning, som er grundlaget for den nye forbrugeraftalelov. 

Pris: 300 kr. + moms. 

Der opkræves et gebyr på kr. 500 + moms ved udeblivelse. 

Afmelding af kurset skal ske på tlf. 43 43 43 61 eller mail: glostrup@ret-raad.dk.

Kommende kurser