Ret&Råd Advokater Frederikssund Ret&Råd Advokater Frederikssund

Ret&Råd Frederikssund

Ret&Råd Frederikssund v/ Mads Ulrikkeholm Færgeparken 23,2. 3600 Frederikssund

E-mail: mau@ret-raad.dk Telefon: +45 69 66 30 12 Sikker e-mail: frederikssund@ret-raad.dk

Kontorinformation

Advokat i Frederikssund

Ret&Råd Frederikssund er medlem af Ret&Råd Advokater. 

Vores seneste blogs

Nødværge – hvad må du og hvad må du ikke?

Hvis man bliver udsat for et uretmæssigt angreb, så kan dette angreb afværges ved hjælp af en ellers strafbar handling, som f.eks. vold. Voldshandlinger er strafbare, men udføres de i form af nødværge kan de blive straffri. Men hvornår er der tale om nødværge? Det vil jeg illustrere ved hjælp af en byretsdom.
Af Mads Lyshøj Ulrikkeholm Advokat (L)

Hvad indebærer et værgemål?

Få svar på, hvad et værgemål indebærer og hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at der kan indsættes en værge
Af Mads Lyshøj Ulrikkeholm Advokat (L)