Advokat Kirsten Skodborg

Kirsten Skodborg

Advokat (L)


Ret&Råd Advokater Aarhus N. SkejbyCenteret
Skelagervej 5-11
8200 Aarhus N
+45 70 22 03 33

E-mail: ksn@ret-raad.dk

Faglig profil:

Mine arbejds- og interesseområder ligger inden for privat- og boligområdet. Inden for privat arbejder jeg meget med ægteskabssager, bodelinger, sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, tvangs-anbringelser, herunder møde i Børne og Ungeudvalg og Ankestyrelsen. Jeg udarbejder rigtig mange testamenter og ægtepagter. Derudover behandler jeg mange dødsboer. Jeg beskæftiger mig ligeledes meget med køb og salg af boliger, og er certificeret boligrådgiver. 

Jeg er medlem af foreningen Danske FAMILIEadvokater og foretager hermed familietjek, der giver en konkrete familie et overblik over dens juridiske og økonomiske situation. Derudover, holder jeg en del foredrag, om bl.a. privatøkonomi og køb af fast ejendom m.m.
Alt i alt har jeg en bred erfaring som almen praktiserende advokat. Mit uddannelsesforløb har været lidt atypisk, idet jeg efter at have arbejdet ca.10 år som advokatsekretær endelig vidste, hvad jeg gerne ville være. - Jeg ville være advokat! Det kræver som bekendt en kandidateksamen, og jeg gik igang med jurastudiet 1989 sideløbende med deltidsarbejde som sekretær. Kandidateksamen var i hus i 1995 og jeg har siden, udover lidt undervisning i familie- og arveret på Århus Universitet, arbejdet som advokatfuldmægtig/advokat.

Certificeret boligrådgiver

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Båndlæggelse af arv

Hvordan fungerer det, hvis du ønsker at båndlægge, altså begrænse, noget af arven? I denne artikel giver advokat Kirsten Skodborg et overblik over, hvad du kan gøre, hvis du som testator har ønsker om båndlæggelse af din arv.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Refinansiering af afdragsfri lån

For alle, der har optaget afdragsfrie lån fra 2013 og fremefter, udløber afdragsfriheden, når man har udnyttet muligheden i ti år. Mange af dem, der har benyttet sig af muligheden for at optage et afdragsfrit lån, ønsker at forlænge afdragsfriheden, når 10 års perioden er udløbet. Selvom boligmarkedet har stabiliseret sig mange steder i landet, er det desværre ikke muligt for alle at få afdragsfriheden forlænget.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Dusør ved salg af andelsbolig

Har du betalt penge under bordet for at få lov at købe en andelsbolig, kan du kræve pengene tilbage fra sælger efter handlen. Dette forudsætter dog, at du kan bevise, hvor meget og hvordan du har betalt.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)