Advokat Kirsten Skodborg

Kirsten Skodborg

Advokat (L)


Ret&Råd Advokater Aarhus N. SkejbyCenteret
Skelagervej 5-11
8200 Aarhus N
+45 70 22 03 33

E-mail: ksn@ret-raad.dk

Faglig profil:

Mine arbejds- og interesseområder ligger inden for privat- og boligområdet. Inden for privat arbejder jeg meget med ægteskabssager, bodelinger, sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, tvangs-anbringelser, herunder møde i Børne og Ungeudvalg og Ankestyrelsen. Jeg udarbejder rigtig mange testamenter og ægtepagter. Derudover behandler jeg mange dødsboer. Jeg beskæftiger mig ligeledes meget med køb og salg af boliger, og er certificeret boligrådgiver. 

Jeg er medlem af foreningen Danske FAMILIEadvokater og foretager hermed familietjek, der giver en konkrete familie et overblik over dens juridiske og økonomiske situation. Derudover, holder jeg en del foredrag, om bl.a. privatøkonomi og køb af fast ejendom m.m.
Alt i alt har jeg en bred erfaring som almen praktiserende advokat. Mit uddannelsesforløb har været lidt atypisk, idet jeg efter at have arbejdet ca.10 år som advokatsekretær endelig vidste, hvad jeg gerne ville være. - Jeg ville være advokat! Det kræver som bekendt en kandidateksamen, og jeg gik igang med jurastudiet 1989 sideløbende med deltidsarbejde som sekretær. Kandidateksamen var i hus i 1995 og jeg har siden, udover lidt undervisning i familie- og arveret på Århus Universitet, arbejdet som advokatfuldmægtig/advokat.

Certificeret boligrådgiver

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Pensioner indgår ikke i et dødsbo

Når en afdød efterlader sig pensionsordninger, indgår disse som det klare udgangspunkt ikke i dødsboet og dermed til fordeling mellem arvingerne. Pensionsmidlerne tilfalder nemlig den eller dem, der er begunstiget i policen.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Værdiansættelsen af fast ejendom i familien

Hvordan er reglerne for overdragelse af fast ejendom inden for familien, og skal en økonomisk fordel være arveforskud eller gave?
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Flere og flere opretter fremtidsfuldmagter

I efteråret 2017 blev det muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, og den mulighed har mange benyttet sig af siden. Fremtidsfuldmagten tages i brug, når du ikke længere selv er i stand til at varetage dine personlige og økonomiske forhold, eksempelvis pga. sygdom. Få en status på fremtidsfuldmagterne her.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)