Advokat Kirsten Skodborg

Kirsten Skodborg

Advokat (L)


Ret&Råd Advokater Aarhus N. SkejbyCenteret
Skelagervej 5-11
8200 Aarhus N
+45 70 22 03 33

E-mail: ksn@ret-raad.dk

Faglig profil:

Mine arbejds- og interesseområder ligger inden for privat- og boligområdet. Inden for privat arbejder jeg meget med ægteskabssager, bodelinger, sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, tvangs-anbringelser, herunder møde i Børne og Ungeudvalg og Ankestyrelsen. Jeg udarbejder rigtig mange testamenter og ægtepagter. Derudover behandler jeg mange dødsboer. Jeg beskæftiger mig ligeledes meget med køb og salg af boliger, og er certificeret boligrådgiver. 

Jeg er medlem af foreningen Danske FAMILIEadvokater og foretager hermed familietjek, der giver en konkrete familie et overblik over dens juridiske og økonomiske situation. Derudover, holder jeg en del foredrag, om bl.a. privatøkonomi og køb af fast ejendom m.m.
Alt i alt har jeg en bred erfaring som almen praktiserende advokat. Mit uddannelsesforløb har været lidt atypisk, idet jeg efter at have arbejdet ca.10 år som advokatsekretær endelig vidste, hvad jeg gerne ville være. - Jeg ville være advokat! Det kræver som bekendt en kandidateksamen, og jeg gik igang med jurastudiet 1989 sideløbende med deltidsarbejde som sekretær. Kandidateksamen var i hus i 1995 og jeg har siden, udover lidt undervisning i familie- og arveret på Århus Universitet, arbejdet som advokatfuldmægtig/advokat.

Certificeret boligrådgiver

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Dusør ved salg af andelsbolig

Har du betalt penge under bordet for at få lov at købe en andelsbolig, kan du kræve pengene tilbage fra sælger efter handlen. Dette forudsætter dog, at du kan bevise, hvor meget og hvordan du har betalt.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Hvordan defineres egne rimelige pensionsordninger ved skilsmisse?

Ved skilsmisse skal ægtefællernes formue deles. Ved opgørelse af den fælles formue, som skal indgå i denne deling, har ægtefællerne dog ret til at udtage egne rimelige pensionsordninger.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Ægtefællebidrag efter skilsmisse fastsættes ud fra disse betingelser

Reglerne om ægtefællebidrag stammer fra en tid, hvor færre kvinder end i dag fik uddannelse og ofte var hjemmearbejdende husmor. Derfor bliver der længere og længere mellem dem, der er berettiget til ægtefællebidrag efter en skilsmisse. I det følgende får du et overblik over betingelserne for at få ægtefællebidrag ved skilsmisse.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)