Gå hjem møde om arv og fremtidsfuldmagter

Gratis gå-hjem-møde om arv og fremtidsfuldmagter

Hør vores 2 specialistadvokater fortælle om arv og fremtidsfuldmagter til et gratis gå-hjem-møde på Ret&Råd Århus Cs kontor i Aarhus, Østergade 27, 2. sal (indgang via Sallings P-hus).

Møderne afholdes kl. 17.00-18.30 på følgende datoer:

  • torsdag 5. november

Program:

Vi er ikke særlig gode til at tale om det svære, nemlig hvordan vi sikrer vores familie, os selv og vores børn. Det er ikke mange, der har taget stilling til, hvordan formuen skal fordeles ved død. Det er heller ikke særlig nemt at tale om, selvom det er yderst relevant for de fleste.

Mange lever nemlig i papirløse forhold eller i sammenbragte familier. Skal sammenbragte børn sikres lige vilkår? Skal der tages særligt hensyn til din samlever på bekostning af særbørn fra tidligere forhold? Spørgsmålene er mange, relevante og svære at svare på.

Med en fremtidsfuldmagt kan du sikre dig, at den eller dem du finder mest egnet til at varetage dine interesser i tilfælde af sygdom eller ulykke, får fuldmagt til at varetage dine interesser, den dag du ikke selv kan. Fremtidsfuldmagten kan omfatte personlige og økonomiske forhold. Med en fremtidsfuldmagt kan du samtidig undgå en langtrukken værgemålssag for dine nærmeste.

Vi vil gøre dig klogere på, hvordan du kan træffe nogle klare valg vedr. testamente og fremtidsfuldmagter.

Der serveres kaffe/the og kage undervejs.

Tilmelding:

Arrangementet er gratis, men af praktiske hensyn beder vi dig sende en tilmelding til ala@ret-raad.dk senest 1 uge før arrangementet. Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.

Tilmeld dig her

Advokaterne:

Anne Kjærhus Mortensen er uddannet advokat og arbejder primært med områderne familie/arveret samt dødsbobehandling. Anne er uddannet mediator, er ekstern lektor ved Aarhus Universitet i faget Dødsboskifteret og ekstern lektor ved Københavns Universitet i fagene Arv og Pension samt Privat Generationsskifte. Derudover er Anne medlem af Danske Familieretsadvokater og Danske Dødsboadvokater.

Annemette Larsen er uddannet advokat. De seneste 10 år har Annemette arbejdet som advokat, blandt andet med speciale i familie- og arveret. Annemette er uddannet mediator. Annemette har siden 2012 været tilknyttet som fast juridisk rådgiver i Mødrehjælpen, er medlem af Danske Familieretsadvokater og er en del af det faste juridiske team ved Familieiværksætterne i Aarhus Kommune.