Advokat Annemette Larsen

Annemette Larsen

Advokat (L)


Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse Afdelingen i Århus C
Østergade 27, 2 tv. (indgang via Sallings parkeringshus)
8000 Aarhus C.
+45 89 15 25 00
Ret&Råd Grønbæk & Huuse Afdelingen i Randers
Østervold 20, 3. sal
8900 Randers
+45 89 15 25 00


Faglig profil:

Mit juridiske specialeområde er familie- og arveret. Jeg rådgiver om separation/skilsmisse og bodeling, om bopæl, forældremyndighed og samvær og om indgåelse og opløsning af sameje. Jeg har erfaring i oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter. 

Jeg arbejder løsningsorienteret og har stor erfaring i at indgå aftaler. 

Bestalling og møderet:

  • Uddannelse Cand. jur. fra Aarhus Universitet 2002
  • Bestalling i 2009
  • Møderet for Landsretten i 2015 
  • Uddannet mediator i 2019 

Andet:

Jeg holder løbende oplæg for Familieiværksætterne, der er et projekt under Aarhus Kommune. 

Jeg er medlem af Business Club Aarhus. 

Jeg udbyder kurser indenfor mit arbejdsområde i familie- og arveret. 

Hverv: 

Fast juridisk rådgiver for Fonden Mødrehjælpen: Jeg har siden 2012 arbejdet én halv dag om ugen som fast juridisk rådgiver, derudover holder jeg også faglige oplæg for socialrådgivere og psykologer. 

Medlemskaber:

Læs mere på Ret&Råd Århus C og Ret&Råd Randers.

Jeg er medlem af

Mine seneste blogs

Retsmægling er et godt redskab i børnesager

I Danmark indførte man retsmægling som mediation inden for domsstolssystemet i 2008. I 2019 lavede Danske Advokater en undersøgelse om resultatet af retsmæglinger. Den viste, at to ud af tre sager forliges helt eller delvist ved retsmægling. På trods af de gode resultater bliver mediation fortsat ikke brugt særlig meget i børnesager ved domstolene.
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Hvad er en ægtepagt med sumdeling?

Lov om ægtefællers økonomiske forhold (ægtefælleloven) trådte i kraft den 1. januar 2018. Loven indførte større fleksibilitet med det såkaldte sumsæreje, som gav nye muligheder for at skræddersy en ægtepagt. Her tre år efter bli-ver de nye muligheder, som loven åbner op for, brugt i praksis.
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Værdiansættelse af virksomhed ved separation eller skilsmisse

Det er ikke helt enkelt at sætte værdi på en virksomhed, og bodelingen kan skabe uenigheder, hvis ikke man er bevidst om værdiansættelsesmetoden. Med andre ord kan handelsværdien falde forskellige ud afhængigt af måden, man værdiansætter. En ægtepagt kan være løsningen.
Af Annemette Larsen Advokat (L)