Annemette Larsen

Advokat (L)


Ret&Råd Grønbæk & Huuse - Århus C Afdelingen i Aarhus C.
Banegårdspladsen 20, 1. tv.
8000 Aarhus C.
+45 89 15 25 00

E-mail: ala@ret-raad.dk Telefon: +45 89 15 25 28

Faglig profil:

Jeg er specialiseret i familie- og arveret. Jeg rådgiver i sager om bodelinger, testamenter og ægtepagter, i børnesager om forældremyndighed og bopæl, i ægteskabssager og i sager om samlivsophævelse. Jeg har stor erfaring i at møde i byretten og landsretten. Derudover behandler jeg dødsboer.

Jeg har siden 2012 været tilknyttet som fast rådgiver i Mødrehjælpens retshjælp.

Jeg er medlem af Danske Familieretsadvokater.

Jeg holder oplæg om privatretlige forhold.