Advokat Annemette Larsen

Annemette Larsen

Advokat (L)


Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse Afdelingen i Århus C
Østergade 27, 2 tv. (indgang via Sallings parkeringshus)
8000 Aarhus C.
+45 89 15 25 00
Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse Afdelingen i Randers
Østervold 20, 3. sal
8900 Randers
+45 89 15 25 00

E-mail: ala@ret-raad.dk Krypteret e-mail: postgh@ret-raad.dk Telefon: +45 89 15 25 28 Sekretær: Pia Kristensen

Faglig profil:

Mit juridiske specialeområde er familie- og arveret. Jeg rådgiver om separation/skilsmisse og bodeling, om bopæl, forældremyndighed og samvær og om indgåelse og opløsning af sameje. Jeg har erfaring i oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter. 

Jeg arbejder løsningsorienteret og har stor erfaring i at indgå aftaler. 

Bestalling og møderet:

  • Uddannelse Cand. jur. fra Aarhus Universitet 2002
  • Bestalling i 2009
  • Møderet for Landsretten i 2015 
  • Uddannet mediator i 2019 

Andet:

Jeg holder løbende oplæg for Familieiværksætterne, der er et projekt under Aarhus Kommune. 

Jeg er medlem af Business Club Aarhus. 

Jeg udbyder kurser indenfor mit arbejdsområde i familie- og arveret. 

Hverv: 

Fast juridisk rådgiver for Fonden Mødrehjælpen: Jeg har siden 2012 arbejdet én halv dag om ugen som fast juridisk rådgiver, derudover holder jeg også faglige oplæg for socialrådgivere og psykologer. 

Medlemskaber:

Læs mere på Ret&Råd Århus C og Ret&Råd Randers.

Jeg er medlem af

Mine seneste blogs

Fordele ved familielån og fremtidsfuldmagter

I hvilke situationer ydes der typisk familielån, og hvilke fordele kan man opnå, når familielånet kombineres med en afgiftsfri gave, der straks anvendes til delvis nedbringelse af gælden? Er det for sent at yde et familielån, efter jeg er blevet dement?
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Skolevalg og skoleskift ved fælles forældremyndighed

Kan uenighed om skolevalg eller skoleskift medføre ophør af fælles forældremyndighed?
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Sådan behandles børnesagerne i det nye Familieretlige system

Fra 1. april 2019 starter alle børnesager i Familieretshuset (tidligere statsforvaltningen) – nogle af sagerne bliver sendt videre til Familieretten, der er en særlig afdeling i byretten. Det drejer sig om de sager, hvor forældrene ikke kan blive enige eller hvor Familieretshuset ikke har kompetence til at afgøre sagen.
Af Annemette Larsen Advokat (L)
}