Nye ejendomsvurderinger – gammelkendte problemer

De første erfaringer med det nye vurderingssystem giver grund til stor bekymring. Det ser ud til at mange af de nye vurderinger er behæftet med væsentlige fejl, hvilket netop var årsagen til at det gamle system skulle ændres, dertil er der en problematisk klageportal

Sidste år kom de første ejendomsvurderinger efter lang ventetid. Disse kom efter det nye system for ejendomsvurderingen er lavet, og siden er der kommer flere vurderinger.

De første erfaringer med det nye vurderingssystem giver grund til stor bekymring. Det ser ud til at mange af de nye vurderinger er behæftet med væsentlige fejl, hvilket netop var årsagen til at det gamle system skulle ændres. Derudover er systemet så lidt brugervenligt at mange boligejere ganske enkelt bliver forhindret i at klage over forkerte vurderinger.

En stor del væsentlige forkerte vurderinger

SKAT har opbygget et system hvor den bolig der vurderes bl.a. sammenlignes med andre boliger i området. Nogle af de væsentlige elementer i denne sammenligning er grundstørrelse og boligareal. For at gøre det benytter SKAT oplysninger fra officielle registre, herunder navnlig tingbogen og BBR.

Problemet er dog, at arealangivelserne i disse registre i stort omfang indeholder fejl og/eller er misvisende, af historiske årsager. F.eks. kan oplysningerne være så gamle at de er upræcise. De kan være baseret på tidligere ejeres skøn frem for egentlig opmåling. Eller de kan være registreret forkert. Derfor er det stort set kun de ejendomme med relativt ny opmåling, der indeholder GPS-koordinater hvor man kan være sikker på at arealangivelserne er angivet korrekt. Her skal man dog også være forsigtig. For selv om oplysningerne er korrekte i det ene register kan de godt være forkerte i et andet.

Herudfra vil SKAT i mange af sine vurderinger gøre brug af forkerte oplysninger og herudfra lave forkerte vurderinger. Det forlyder at være i strid med EU-retten.

En stærkt problematisk klageportal

Vil du klage, mødes du af et klagesystem som ikke fungerer som det skal eller bør.

SKAT kræver, at der benyttes en bestemt klageportal hvis du vil klage.

Klageportalen er ikke brugervenlig, men nærmere overkompleks og ugennemskuelig, og de som klager må vente længe – som i meget meget længe på en afgørelse.

Herfra bliver det dog nærmest tragikomisk. For der er ikke fuld adgang til klageportalen endnu. Således betyder systemets opbygning, at nogle ejere slet ikke kan klage. Hertil kommer, at der gælder en klagefrist. Det vil kunne få den konsekvens, at uheldige borgere er i risiko for at få frataget deres mulighed for- og ret til at klage. Det fortsætter med, at tidligere ejere ikke har mulighed for at klage. Således kan man som tidligere ejer altså blive mødt med et tilbagebetalingskrav uden at havde mulighed for at klage.

Det er langt fra godt nok og snublende tæt på en farce.

SKAT sender aben videre

Derudover har der vist sig en slagside hvor de, som har købt bolig inden for de seneste år, kommer til at betale den tidligere ejers skat og så derefter skal se om de kan få udgiften refunderet hos tidligere ejer.

Det skyldes, at det er den aktuelle boligejer, der bliver opkrævet hele beløbet hvis der skal ske efterbetaling af grundskylden i 2021, 2022 og 2023 – også selv om de nye ejere ikke har boet i huset i hele perioden.

Ifølge det oplyste venter der ekstraregninger på over 5.000 kroner for ca. 133.000 boligers vedkommende og for ca. 18.000 af boligerne drejer det sig om over 10.000 kroner.

Ikke overraskende fralægger SKAT sig ethvert ansvar og henviser til at det må være en sag mellem køber og tidligere sælger. Det kan få den betydning at en masse borgere kommer til at skulle føre sager mod hinanden. Her synes det sikker enkelt nok, at køber vil kræve en skat for tidligere ejers ejertid, refunderet fra tidligere ejer.

Jeg ser for mig, at mange tidligere ejere sikkert vil afvise kravet og anføre at vurderingen er forkert og at køber burde havde klaget. Det kan undre, da SKAT jo kunne havde lavet et system hvor opkrævningen blev sendt til rette vedkommende, som igen fik ret til at klage.

Remoulade til alt – Ellers tak

Meget tyder på at de nye vurderinger er sat ind i et temmelig generelt og unuanceret koncept hvor ”one size fits all” synes at være det bærende element. Det er i hvert fald svært at få øje på at der sker konkret og individuel vurdering og sagsbehandling.

Uanset, at nogle ejendomme er meget ”ens” og tåler sammenligning efter forholdsvist overordnede principper, gælder det nu en gang ikke for alle. Det ville jo svare til at spise remoulade til alt.

”One size fits all” må og kan ikke erstatte ordentlig og saglig sagsbehandling med en konkret og individuel vurdering.

Jeg tænker derfor, at der vil komme mange forkerte vurderinger og deraf følgende mange klager og tvisler mellem nye og gamle ejer, der kunne være undgået.

Et eksempel

Jeg hjalp for nyligt en borger med at klage over en ejendomsvurdering. Ud over ovennævnte fejlkilder mente SKAT at ejendommen kunne udstykkes i 3 ejendomme, og at værdien skulle sættes ud fra at ejeren kunne beholde huset på en mindre  grund og sælge 2 byggegrunde fra. SKAT havde bare overset en servitut der indeholdt et udstykningsforbud. Hermed var der ikke 2 byggegrunde der kunne sælges fra. SKAT erkendte, at det var en fejl, og at de herudfra havde vurderet ejendommen 500.000 kr. for højt.  Til min og ejeres store overraskelse mente SKAT bare ikke at vurderingen skulle ændres. Klagen er derfor fastholdt og afgørelse venter. Jeg synes ikke, at man som borger skal udsættes for noget sådant.

Søg advokat

Henset til udmeldingerne fra SKAT er det eneste man som borger nok pt. kan være sikker på, er at man må kigge i vejviseren efter hjælp eller forståelse fra myndighederne.

Ulykkeligvis vil dette nok resultere i at mange borger give op uden at klage, selvom de burde klage. Simpelthen fordi systemet er uigennemskueligt og langsommeligt m.v.

Jeg er bekymret for, at SKAT har kreeret et system der skaber rets usikkerhed frem for retssikkerhed.

Derfor skal der herfra lyde en opfordring til at søge råd og vejledning hos en advokat, så du er sikret en kvalificeret rådgivning, såfremt du er i tvivl om din nye vurdering og navnlig hvis du ønsker at klage.

Du kan også downloade vores brochure med køberinformation, for gode råd og vejledninger.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.