Nødværge – hvad må du og hvad må du ikke?

Hvis man bliver udsat for et uretmæssigt angreb, så kan dette angreb afværges ved hjælp af en ellers strafbar handling, som f.eks. vold. Voldshandlinger er strafbare, men udføres de i form af nødværge kan de blive straffri. Men hvornår er der tale om nødværge? Det vil jeg illustrere ved hjælp af en byretsdom.

Dørmands strafbare voldshandling var rimeligt begrundet i gæstens optræden

En dørmand på et diskotek i København blev i anklageskriftet tiltalt for vold efter straffelovens § 244 – kaldet simpel vold – ved den pågældende aften kl. 23:10 på diskoteket at have grebet fat i brystet og armen på en ung dreng under 18 år – og i grebet at have skubbet eller trukket gæsten mod udgangen på diskoteket. 

Under forløbet havde dørmanden kortvarigt med hånden grebet fat om halsen på gæsten, hvorefter dørmanden tæt på udgangen til diskoteket lagde eller væltede gæsten omkuld og på en pressende måde anbragte sit knæ på maven af gæsten. 

Efter bevisførelsen lagde retten til grund i sin dom, at der på diskoteket ved hjælp af skiltning var tilkendegivet, at det var forbudt at tage flasker med ud fra diskoteket. Dette var aftalt med politiet, da diskoteket lå i et bandeområde. 

Efter vidneforklaringerne lagde retten til grund, at dørmanden rettede henvendelse til gæsten, da han var på vej ud fra diskoteket med en ølflaske i hånden og bad gæsten om at aflevere flasken eller gå ind på diskoteket igen.  Det efterkom gæsten ikke, men sagde til dørmanden, at så måtte dørmanden smide ham ud. 

Retten lagde efter vidneforklaringerne til grund, at gæsten var lettere påvirket af alkohol og i nogen grad aggressiv. Dørmanden tog herefter flasken fra gæsten og smed den i skraldespanden og sagde til gæsten, at han skulle gå. Gæsten ville ikke gå. Gæsten tog fat i dørmandens arm og råbte, at han ville tilbage. 

Dørmanden tog herefter fat i gæsten og skubbede gæsten ud bl.a. på halsen, og gæsten kom i forbindelse hermed ned at ligge, hvorefter dørmanden lagde sit knæ på gæstens mave/brystkasse. Retten lagde således til grund, at dørmanden herved havde handlet som beskrevet i anklageskriftet – og dermed udøvet en strafbar voldshandling. 

Retten udtalte herefter, at dørmanden således havde forsøgt ad frivillighedens vej at formå forurettede til at aflevere ølflasken og bedt gæsten om at gå, hvilket imidlertid ikke skete. Retten fandt herefter, at den magtudøvelse – altså voldshandlingen – som dørmanden anvendte var rimeligt begrundet i gæstens optræden, hvorfor dørmandens handlinger var straffri, jf. straffelovens § 13, stk. 3. 

Dørmanden blev således frifundet for den rejste tiltale i anklageskriftet. 

Dørmanden blev frifundet ved Københavns Byrets dom afsagt den 29. januar 2016. Sagen blev ikke anket af Anklagemyndigheden.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indicates required fields

Name
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.