Kaspar Klok Faaborg

Advokat (H)
Thurø Wegener Advokatanpartsselskab Kaspar Klok Faaborg, CVR 30 70 31 97

Faglig profil

Jeg er uddannet som jurist fra Århus Universitet i 2003 og blev i 2007 beskikket som advokat. Jeg har møderet for højesteret.

Efter jeg blev færdig som jurist, har jeg bl.a. arbejdet som underviser på Århus Universitet, Syddansk Universitet, og som fuldmægtig i Told- og Skattestyrelsen. Derudover har jeg arbejdet på såvel advokatkontorer som i Landboforeninger.

Jeg har blandt andet været Chefjurist hos KHL (Kolding Herreds Landbrugsforening), samt Patriotisk Selskab, der landsdækkende tilbyder rådgivning til landmænd og jordbrugsvirksomheder.

Jeg har stor erfaring med at rådgive og yde bistand angående køb og salg af bolig- og erhvervsejendomme, landbrugsejendomme, dødsbobehandling, arv, testamente, sager om fejl og mangler ved fast ejendom og entrepriseret. Derudover har jeg ført en del rets- og voldgiftssager.

Endelig har jeg fra 2009 til 2016 været ekstern lektor i arveret ved Syddansk Universitet og har været med i flere bestyrelser. Fra juli 2017 til august 2022 har jeg arbejdet hos Hviid Advokat, hvor jeg bl.a. har beskæftiget mig med dødsbobehandling, ejendomshandler herunder landbrugshandler, voldgiftssager, skelsager og retssager.

Klientkonti

  • Reg.nr. 0570 konto nr. 0001677160, Sydbank A/S, CVR nr. 12626509
  • Reg.nr. 7411 konto nr. 1048331, Jyske Bank A/S, CVR nr. 17616617

Forsikringsselskab og garantistiller

Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V, Tlf. 33555555. Policenummer: 900 4390 439

Specialer

  • Boligkøb, -salg & -leje
  • Dødsbobehandling
  • Erhvervsejendomme
  • Virksomhedsoprettelse
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Virksomhedsrådgivning
  • Landboret
  • Retssager

Jeg er medlem af: