Marie Hvid Hansen

Advokatsekretærelev
CVR 30 70 31 97

Faglig profil:

Jeg har siden den 15. juli 2021 været ansat som elev hos Ret&Råd Advokater Slagelse og Næstved. Jeg læser til advokatsekretær på Business College Syd, Mommark Handelskostskole i Mommark, og i den forbindelse kommer jeg til at beskæftige mig med alle områderne på kontoret.

Endvidere bistår jeg advokaterne med varetagelse af mange af de administrative opgaver i deres sager og værgemål.