Hvor og hvornår må man affyre fyrværkeri?

Nu er det snart nytår og det skal fejres, som det bliver hvert år med fest, farver og fyrværkeri. Af hensyn til ens medborgere, er der dog visse regler der skal overholdes.

Salgs- og anvendelsesperioderne for fyrværkeri til forbrugere er æn-dret således, at fyrværkeri til forbrugerne kan sælges i perioden fra 15. december til 31. december.

Det er kun tilladt at anvende fyrværkeri fra 27. december til 1. januar. Som udgangspunkt er det ulovligt for unge under 18 år, at købe fyrværkeri, dog må unge under 15 år købe knaldperler og knallerter – unge mellem 15 og 18 år må desuden købe bordbomber, trækbord-bomber, stjernekastere og isfontæner.

Hvor må fyrværkeriet antændes/afbrændes?

Fyrværkeri må ikke anvendes nærmere end 100 meter fra bygninger med letantændeligt tag – i vindens retning er afstanden 200 meter. Arealer med nåletræer og lyng er nærmere 100 meter – i vindens retning 200 meter. For raketter er afstanden 200 meter fra bygninger med stråtag – i vindens retning 400 meter.

I forbindelse med omgang med fyrværkeri er det værd, at notere sig følgende:

Som udgangspunkt dækker ens ulykkesforsikring ikke, hvis man kommer til skade i forbindelse med, at man har brugt ulovligt fyrværkeri.

Det samme gælder, hvis uheldet er ude og man kommer til skade ved anvendelse af fyrværkeriet mens man var beruset.

Hvis man har været beruset og i den forbindelse, forvolder skade på bygninger eller mennesker, er man heller ikke dækket af ens ansvarsforsikring.

Sluttelig bør man altid tænke på alle de husdyr, der befinder sig i nærheden, udvis fornøden respekt for husdyrene, smid aldrig fyr-værkeri ind til eller efter husdyr, eller for den sags skyld mennesker!

Vi ønsker alle et godt nytår.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

*” indikerer påkrævet felt

Name
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.