Hvem bestemmer, hvornår du holder sommerferie?

Sommerferien byder på mange oplevelser sammen med familien og vennerne. Du skal dog være opmærksom på, at der gælder visse regler om, hvor du kan placere din ferie.

Arbejdsgiveren skal forhandle feriens placering med dig

Det fremgår af ferieloven, at arbejdsgiveren fastsætter, efter forhandling med den ansatte, hvornår ferien skal afholdes. Du skal derfor have mulighed for at fremsætte dine ønsker om feriens placering. Hvordan dette foregår i praksis er af mindre betydning, men der skal være tale om en reel mulighed for, at du kan få tilkendegivet dine ønsker over for arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren er forpligtet til så vidt muligt at imødekomme dine ønsker om feriens placering under hensyntagen til virksomhedens drift. Heri lægger man specielt vægt på, at man f.eks. har mulighed for at kunne afholde ferie sammen med sine børn i deres sommerferie.

Ferievarsel

Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt meddele dig, hvornår ferien skal afholdes og for sommerferiens vedkommende skal varslet som udgangspunkt gives senest 3 måneder før ferien begynder. Meddelelsen kan undtagelsesvist gives på et senere tidspunkt, hvis særlige omstændigheder har gjort det umuligt at overholde fristen.

Ændring af ferie  

Hvis væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan arbejdsgiveren ændre en tidligere fastsat ferie. Ændring af en ferie kræver dog en meget konkret begrundelse, hvor det bl.a. vurderes, hvorvidt arbejdsgiveren kunne og burde have forudset en bestemt opstået situation, der begrunder ændringen.

Arbejdsgiveren har ikke mulighed for at ændre på din ferie, hvis den allerede er påbegyndt.

Ved ændring af ferie, har du krav på at få erstattet dine eventuelle økonomiske tab i forbindelse hermed f.eks. ved afbestilling af rejser.

Aftaler og kollektive overenskomster

Du skal være opmærksom på, at reglerne om ferievarsling i et vist omfang kan fraviges ved individuel aftale og ved kollektiv overenskomst. Reglerne om ændring af ferie kan fraviges ved kollektiv overenskomst. Din retsstilling kan derfor være anderledes som følge af fravigelserne.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Ole Krabbe fra Ret&Råd Silkeborgokr@ret-raad.dk eller +45 20 27 67 80. Alternativt kan du kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indicates required fields

Name
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.