Har man som privat bygherre et ansvar for, at arbejdsmiljøloven overholdes?

Svaret er JA, i mange tilfælde har man som bygherre i forbindelse med om/tilbygning til en privat grund, et ansvar for at arbejdsmiljøloven overholdes. Det gælder eksempelvis hvis flere virksomheder er involveret på byggepladsen samtidig. Som bygherre har du en pligt til at sørge for, at arbejdet udføres og tilrettelægges hensigtsmæssigt.

En PSS skal i øvrigt altid udarbejdes hvis der arbejdes med flere end 10 håndværkere på din ejendom samtidig.

Hvis der udføres særligt farligt arbejde, eksempelvis fjernelse af asbest, skal man som bygherre sørge for, at der udarbejdes en plan for sundhed og sikkerhed (PSS).

En PSS skal i øvrigt altid udarbejdes hvis antallet af håndværkere overstiger 10 på samme tidspunkt.

** at arbejdsmiljøloven § 37 stk. 3 har beskæftigelsesministeren udstedt en bekendtgørelse, der nærmere fastlægger bygherrens pligter (bekendtgørelse nr. 117 af 5.2.2013)

Som det fremgår af bekendtgørelsen, sonderes mellem små byggepladser (færre end 5 personer beskæftiget samtidig) mellemstor (5 – 10 personer) og store (over 10 personer). Det fremgår af bekendtgørelsen, at visse bestemmelser ikke er gældende for små og mellemstore byggepladser. Ens ansvar som bygherre kan ikke uddelegeres.

Har du et ansvar for at arbejdsmiljøloven overholdes, når du har bedt håndværkere udføre arbejde hos dig privat?

Svaret er som udgangspunkt JA.

Som bygherre har du, selv om du er privat person, ansvaret for at de håndværkere der udfører arbejde for dig, tilrettelægger og udfører arbejdet forsvarligt og i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens regler.

Arbejder der flere forskellige virksomheder på din grund samtidig, er du som bygherre forpligtet til at sørge for at arbejdet tilrettelægges forsvarligt i forhold til de forskellige virksomheder.

Udføres der arbejde der er særligt sundhedsskadeligt, er du som bygherre ansvarlig for, at der udarbejdes en PSS (plan for sundhed og sikkerhed).

En PSS skal i øvrigt altid udarbejdes hvis der arbejdes med flere end 10 håndværkere på din ejendom samtidig.

De overordnede bestemmelser der som udgangspunkt skal overholdes af alle virksomheder og bygherrer, er i en vis grad blevet modificeret idet beskæftigelsesministeren har udstedt en bekendtgørelse nr. 117 af 5.2.2013, der lemper bestemmelserne en smule for små byggepladser (med færre end 5 personer beskæftiget samtidig). Éns ansvar som bygherre kan ikke uddelegeres.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Erstatning herunder Arbejdsskader kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Læs også brochuren Erstatning for personskade.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.