Har jeres virksomhed en politik om sociale medier?

Der er netop afsagt en dom i Vester Landsret angående brugen af LinkedIn i to ansættelsesforhold med konkurrenceklausuler. Dommen viser, hvor vigtigt det er, at man som virksomhed har præcist udarbejdede retningslinjer for brugen af de sociale medier i forhold til kundekontakter.

Hvad er konkurrenceklausuler?

De to medarbejdere i dommen var begge underlagt en konkurrenceklausul. Ved en sådan forstås, at der ud fra konkurrencehensyn pålægges den ansatte ikke at tage ansættelse ved eller i øvrigt udøve en nærmere bestemt art af virksomhed evt. inden for et vist tidsrum efter ansættelsen og inden for et nærmere bestemt geografisk område.

I visser typer af job er konkurrenceklausuler meget udbredt. Det kan dog kun aftales med en funktionær, såfremt vedkommende indtager en særlig betroet stilling. Funktionærer har krav på kompensation for påtagelse af klausulen, og hvis klausulen varer mere end tre måneder også krav på et beløb hver måned klausulen varer.

Hvad viser dommen, at man som arbejdsgiver skal være opmærksom på?

Hvis man ikke har oprettet konkurrenceklausuler, kan det alligevel være en rigtig god ide med retningslinjer for brugen af sociale medier

I den netop afsagte dom havde virksomheden aftalt konkurrenceklausuler, hvoraf fremgik, at de ansatte var uberettigede til i en periode på 12 måneder fra fratrædelsen ”direkte eller indirekte at være beskæftiget eller interesseret i nogen virksomhed, som er konkurrerende med arbejdsgiverens virksomhed på fratrædelsestidspunktet”.

I perioden efter de ansatte var fratrådt, men i løbet af det tidsrum, hvor konkurrenceklausulerne var gældende, fik medarbejderne job i konkurrerende virksomhed og offentliggjorde ansættelsen samt kontaktinformationer på LinkedIn.

Da virksomheden ikke havde retningslinjer for, medarbejdernes brug af de sociale medier, endte domstolen med at dømme til fordel for medarbejderne.

Det må derfor anbefales, at man som virksomhed laver en politik for brug af sociale medier, når medarbejderne bruger de sociale medier i forhold til kundekontakter. Det er samtidig vigtigt at definere, hvad der anses for acceptabelt i forhold til offentliggørelse i forbindelse med fratrædelse.

Hvad så, hvis medarbejderne ikke har konkurrenceklausuler?

Hvis man ikke har oprettet konkurrenceklausuler, kan det alligevel være en rigtig god ide med retningslinjer for brugen af sociale medier. Så længe medarbejderne er ansat, har de loyalitetspligt overfor virksomheden, og de vil efter min opfattelse også være forpligtede til at efterleve politikken om brug af sociale medier. Hvis en medarbejder derfor får andet arbejde, må vedkommende vente med at annoncere det på sin LinkedIn, til han er startet det nye sted.

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

*” indikerer påkrævet felt

Name
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.