Odsherred Kommunens lokalplan for udvidelse af medicinalfabrikken Lundbeck i Lumsås blev den 1.11.2018 ophævet af Planklagenævnet

Lundbecks udvidelse af fabrik i naturskønt område i Lumsås bliver bremset af afgørelse fra Planklagenævnet.

En række naboer til den eksisterende Lundbeck i Lumsås klagede ved advokat (H) Steen Petersen over Kommunens forslag til lokalplan, der indebar en ikke ubetydelig udvidelse af Lundbeck – både arealmæssigt, afstandsmæssigt til naboer (500 m og derunder) og med bygningshøjder på 8,5 meter -17 meter.

Lundbeck er af Miljøstyrelsen klassificeret i 2018 som en miljøfarlig virksomhed på grund af større risici for udslip af farlige stoffer, jf. også Seveso III direktivet og afgørelsens konklusioner om lokalplanens ikke uvæsentlige mangler.

Virksomheden ligger  i et naturskønt sommerhus- og landskabsområde i Lumsås siden 1962 og er løbende blevet udvidet.

Dansk Naturfredningsforening klagede også på grund af de særlige natur- og geologiske forhold området.

For nogle naboer til Lundbeck ville en udvidelse betyde, at afstanden til kemimedicinalfabrikken blev ca 100 meter.

Til sammenligning kan også henvises til Lundbecks størrelse og placering i Valby i Københavns Kommune i meget tæt bebygget privat boligområde.

Kommunen vedtog trods de fremsatte saglige indsigelser lokalplanen den 31.10.2017. Læs mere om sagen fra Odsherred Kommune HER

En række beboere klagede herefter ved advokat (H) Steen Petersen til Planklagenævnet(PKN), der i april 2018 tillagde klagen opsættende virkning.

Det betød, at den vedtagne lokalplan ikke kunne realiseres under klagesagens gang.

PKN traf den 1.11.2018 en 38 sider lang og grundig afgørelse om at ophæve lokalplanen. Afgørelsen kan læses her, når den bliver offentliggjort på pknafgoerelser.dk. HER kan du læse afgørelsen om opsættende virkning i klagesag om Odsherred Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr. 2017-02. 

Steen Petersen er medlem af Danske Miljøadvokater og har ført mange sager om lokalplaner, naturfredning, jordforurening og andre miljøulemper.

Se Steen profil HER og hans andre artikler HER.

Du kan med fordel kontakte Steen på 21721782 og stp@ret-raad.dk

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.