Ny forbrugeraftalelov indeholder ændrede regler for nethandel

Den nye forbrugeraftalelov træder i kraft d. 13. juni 2014 og indeholder især nye regler for nethandel.

Formålet med loven er dels at gøre handel over grænserne lettere for virksomhederne ved at ensarte reglerne i EU, og dels at give forbrugeren et højt beskyttelsesniveau.

Med det i sigte har loven indført nye oplysningskrav mm. til aftaler om salg af varer og tjenesteydelser – hvis virksomheden sælger til forbrugere.

De vigtigste af de nye regler gennemgås her:

Inden aftalens indgåelse

Der gælder for alle aftaler de samme oplysningskrav ved salg af varer som ved salg af serviceaftaler. Der er ikke længere forskel på disse (§17). Kravene gælder også for nethandel.

Beskrivelse af varen/tjenesteydelsen

I en forretning kan man se varen. Ved nethandel skal den beskrives nøje. Bruges mobiler, skal det vigtigste med og links til resten. Tjenesteydelsen skal altid beskrives.

Den erhvervsdrivendes identitet

Ved nethandel skal navn, adr., cvr.nr. altid e-mail, evt. telefon og fax oplyses. Handles der på vegne af en anden, skal dennes identitet oplyses. Endvidere skal den fysiske adresse oplyses, hvortil forbrugere kan indgive klager. Det sidste er et nyt krav ved nethandel.

Den samlede pris for varen/prisberegningsmetode for serviceydelsen alt inklusive

Det er vigtigt, at alle omkostninger er oplyst – også fragt, evt. returfragt, gebyrer mv. fra andre. Er dette ikke oplyst, er forbrugeren ikke forpligtet til at betale.

Derudover gælder, som et nyt krav ved nethandel, at omkostningerne ved at udnytte fortrydelsesretten og returnere varen eller afslå/stoppe serviceydelsen også skal oplyses, ellers kommer den erhvervsdrivende selv til at betale omkostningerne ved returneringen af varen eller ophøret af serviceydelsen.

Ved nethandel skal endvidere – som et nyt krav – oplyses de samlede udgifter pr. afregningsperiode, hvor der er tale om abonnementsaftaler eller tidsubestemte aftaler, herunder de samlede månedlige udgifter. Hvis prisen ikke kan udregnes på forhånd, skal det oplyses, hvordan prisen udregnes, f.eks. tjenesteydelser, serviceaftaler o.l.

Vilkår om betaling, opfyldelse/levering

Er intet aftalt skal levering ske uden unødig forsinkelse, hvilket er nyt – og senest 30 dage efter aftalens indgåelse. Sidstnævnte er ikke nyt. Hvis virksomhedens praksis for klagebehandling afviger fra den praksis, der er sædvanlig i branchen, skal denne oplyses.

Derudover skal virksomheden oplyse forbrugeren om det tidspunkt, hvor virksomheden forpligter sig til at levere varen eller serviceydelsen.

Kun ved nethandel skal endvidere, som et nyt krav oplyses om, at forbrugeren – ved udnyttelse af fortrydelsesretten – skal betale for varens returnering. Er dette ikke oplyst ”hænger” virksomheden selv på omkostningen.

Kan forbrugeren klage til Forbrugerklagenævnet eller et privat anke- eller klagenævn, skal forbrugeren – som noget nyt – oplyses om muligheden for klageadgang og om fremgangsmåden ved klage. Er der ikke et klagenævn, er der ingen oplysningspligt.

Mangelfulde oplysninger om fortrydelsesretten kan forlænge 14-dages-perioden, hvori fortrydelsesretten kan udøves med op til 12 mdr. I dag kan der kun forlænges op til 3 mdr. efter levering.

Manglende oplysninger om, at forbrugeren skal betale returomkostninger og andre omkostninger, medfører, at forbrugeren ikke er forpligtet til at betale dem – i modsætning til i dag, hvor kunden som udgangspunkt selv skal betale de transportomkostninger, der er ved returneringen.

Manglende oplysninger om fortrydelsesretten kan straffes med bøde, uden at det – som i dag – er nødvendigt, at der er tale om grov eller gentagen overtrædelse.

Vær opmærksom på, at ved fortrydelse skal sælger tilbagebetale købesummen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter at have modtaget meddelelsen om, at køber har fortrudt. Dog skal sælger enten have modtaget varen – eller have modtaget dokumentation for, at køber har returneret varen. I dag har sælger ret til først at have kontrolleret varen, inden købesummen skal returneres. Den ret forsvinder, når den nye lov træder i kraft.

Forbrugeren bevarer fortrydelsesretten, selvom varen ikke kan tilbageleveres i væsentligt samme stand. Forbrugeren skal i stedet hæfte for den forringelse, som varen har fået. Denne nye bestemmelse kan blive svær at håndtere. I dag mister forbrugeren sin fortrydelsesret helt, hvis varen ikke kan tilbageleveres i væsentligt samme stand.

Der er også fordele for virksomheden

Forbrugeren skal give sælger en utvetydig erklæring om fortrydelse af købet. Det er ikke længere nok – som i dag – at lade være med at modtage eller afhente varen.

Efter levering til forbrugeren er risikoen for varens hændelige undergang overgået til forbrugeren, og forbliver hos forbrugeren, indtil den er leveret tilbage til den erhvervsdrivende. Også selvom fortrydelsesretten er udnyttet. I dag er det sælger, der har risikoen for varens hændelige undergang, når fortrydelsesretten udnyttes, jf. forbrugeraftale-lovens § 20 stk. 2.

Har du spørgsmål til ovenstående eller i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd Glostrup på 46304679.

 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.