Når dom om advarsel er tilstrækkelig straf

Afhængig af kriminalitetens art og omfang kan strafferettens dommere beslutte, at en tiltalte straffesag skal afgøres med en advarsel – som mildeste sanktion.

Retten bestemmer suverænt, om advarsel skal gives. Anklageren kan ikke protestere imod det. Men advarsel forudsætter, at tiltalte erklærer sig skyldig i tiltalen.

Som beskikket forsvarer har Steen Petersen i flere straffesager påberåbt sig muligheden for advarsel, når bevisførelsen i kriminalretten har godtgjort, at tiltalte næppe bliver frifundet.

I stedet for bødestraf og andre retsfølger af den strafbare adfærd ” slipper” en tiltalt derfor med advarsel.

I en sag om en tiltaltes gentagne overtrædelser af pålagte tilhold om ikke at kontakte tiltaltes ekskæreste blev en bødestraf i landsretten erstattet af  en advarsel, og tiltalte slap tillige for at skulle betale er større salær til forsvareren.

I en anden sag om overtrædelse af knivloven, fik tiltalte en bødestraf erstattet med advarsel. Under en ransagning havde politiet fundet en eksotisk udseende kniv, som tiltalte ikke havde blankvåbentilladelse til. Den søgte tiltalte først senere. Kniven var et arvestykke fra en slægtning. Kniven blev konfiskeret, fordi tilladelse til at have den liggende i hjemmet ikke var givet på gerningstidspunktet.

I en tredje sag om ærekrænkelser lykkedes det også Steen Petersen at få bødestraf ændret til advarsel, og tiltalte blev frifundet for torterstatning med mere.

Vil du vide mere om, hvad du kan gøre som mistænkt, sigtet og tiltalt i straffesager, så ring den slagkraftige strafferets- og proces advokat (H) Steen Petersen på 21721782 og mail : stp@ret-raad.dk.

Se Steens profil HER og hans øvrige artikler HER

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.