Lock mod British Gas: provisionslønnet ansat havde krav på grundløn og provision i sin ferie – opfylder dine ansættelseskontrakter disse EU krav?

En salgskonsulent hos British Gas blev aflønnet med grundløn og månedlig udbetalt provision, beregnet ud fra realiserede salg i forudgående optjeningsperiode. Under Locks ferie fik han udbetalt løn og provision for den forudgående optjeningsperiode, men indgik under sin ferie ikke i virksomhedens nye salgsaftaler, fordi han ikke udførte arbejde i ferien. Som følge heraf fik han efter sin ferie udbetalt en betydeligt lavere løn end normalt.

Det centrale spørgsmål blev herefter :

Kan en ansat i forbindelse med en hans årlige ferie – udover sin grundløn – også have krav på provision, modsvarende den provision, som den ansatte ville eller kunne optjene, hvis vedkommende ikke havde afholdt ferie ?

EU Domstolen svarede ja.

Ellers kunne arbejdsgiver jo afskrække den ansatte fra at afholde ferie, da den ansatte ved ferieafholdelse risikerede at gå ikke uvæsentligt ned i løn incl. hans normale provision.

EU- retten forhindrer nationale bestemmelser, hvorefter en ansat med en sammensat løn af grundløn og provision kun har ret til grundlønnen ved ferieafholdelse. Det er op til EU landene selv at afgøre, hvordan provision skal beregnes inden for EU- Domstolens rammer.

Retten til ferie indeholder også efter EU -retten et ufravigeligt princip retten til betaling under ferie, se også arbejdstidsdirektivet.

Er der direkte sammenhæng mellem den ansattes arbejdsindsats og størrelsen af udbetalt bonus i eksistererende kontrakter, skal alle arbejdsgivere og ansatte på løb og provision være opmærksomme på Lock- dommen fra Luxembourg (C -539/02)

Måske er dine lignende ansættelseskontrakter i strid med EU Retten?

Indtjeningsnedgang pga. en ansats ferieafholdelse kan således få samme konsekvenser som i Lock- sagen.

Se Steens profil her eller kontakt ham på 21 72 17 82 og stp@ret-raad.dk


 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.