Landsretsdom 2018 om pressens adgang til at dække 300 flygtninge/migranters ekstraordinære færd i september 2015 på den sønderjyske motorvej

Vestre Landsret frifandt den 3.10.2018 en foto- journalist, der ikke havde efterkommet politiets påbud om ikke at opholde sig på en af politiet lukket motorvej midt i flygtningestrømmen.

Der var udstedt påbud for at skabe ro og orden under den ekstraordinære sammenstimling af 300 flygtninge/migranter, således at flygtningene kunne ledes væk fra motorvejen, så den atter kunne åbnes for almindelig og normal tilladt færdsel.

Der var ikke tvivl om, at pressens tilstedeværelse opildnede den exorbitant store flygtningemængde til at fortsætte deres gang videre ad den spærrede motorvej.

Som udgangspunkt havde lederen af politiet derfor handlet korrekt, jf. ordensbekendtgørelsens paragraf 4, stk. 1 og 2.

Men efter en grundig afvejning af foto- journalistens journalists ytringsfrihed og ret til at modtage informationer  – “public watchdog” – som beskyttet efter Menneskeretskonventionens (EMRK) artikel 10, og de hensyn, der lå bag politiets påbud om at holde medierne væk fra motorvejen i henhold til ordensbekendtgørelsen, blev journalisten frifundet.

Politiets påbud var ulovligt under de konkret foreliggende omstændigheder.

Dette er helt på linje med Strasbourg Domstolens ledende domme om pressens ret til at formidle nyheder og modtage informationer af væsentlig og stor samfundsmæssig betydning.

Men dommen giver ikke journalister “carte blanche” til fx at udføre andre ulovlige handlinger for at afdække vigtige samfundsforhold som led i deres mediedækning.

Se Landsrettens begrundelse.

Artiklen er skrevet af den slagkraftige procesadvokat (H) Steen Petersen, der bl. a. har specialiseret sig i den i Danmark siden 1.7.1992 inkorporerede EMRK med tillægsprotokoller og dynamisk Strasbourg praksis samt i det i Danmark direkte gældende EU Charter om grundlæggende rettigheder og Luxembourg Domstolens retspraksis.

Se Steens profil HER og hans artikler HER.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.