Hvilke konsekvenser kan coronapandemien have for opfyldelse af kommercielle kontrakter?

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan opfylde aftalen? Hvad hvis den anden part ikke kan opfylde aftalen? Hvem skal bære ansvaret for, at aftalen opfyldes? Hvem skal betale ”regningen”, hvis aftalen ikke kan opfyldes? Hvad betyder force majeure? Der vil sikkert komme flere spørgsmål, som coronakrisen skrider frem.

Coronakrisen har ramt alle. Fordi vi befinder os i en ekstraordinær situation, en pandemi, som vi ikke ved, hvor lang tid kommer til at vare, er konsekvenserne på dette tidspunkt svære at forudse, ikke mindst i forhold til handel og kommercielle kontrakter. 

Fra et kommercielt synspunkt har coronakrisen forhindret bl.a. levering af varer og tjenester, transport og arbejdskraft. Coronakrisen har derfor, i et vist omfang, gjort det umuligt for parterne i en kommerciel aftale, at opfylde deres kontraktuelle forpligtelser – og det har rejser mange forskellige spørgsmål.

Force majeure

Force majeure er et begreb, som du sikkert har hørt meget i disse dage, når man taler om kontraktopfyldelse og ansvarsfrihed. Men hvad betyder ”force majeure” præcist?  

Ved force majeure forstås begivenheder, der er uundgåelige, uforudsigelige, ustyrlige (uden for partnernes kontrol), og begivenheder, der gør opfyldelse af aftalen umuligt. Når disse fire sker samtidig, kan man tale om force majeure

Force majeure giver en form for ansvarsfrihed, når den ene part ikke kan opfylde sine aftaleforpligtelser.

Om man kan påkalde sig force majeure pga. coronapandemien, kommer an på, om ens aftale indeholder en force majeure klausul omfattende ”pandemi”, de øvrige opsigelsesbestemmelser samt den lov der gælder for kontrakten – og hvornår man har indgået/indgår aftalen.

Det vil sige, når en aftalepart misligholder kontrakten på grund af force majeure, kan den misligholdende part stoppe aftalen/sætte aftalen i bero (hvis muligt) uden at bære ansvar. Det betyder at den anden aftalepart ikke kan kræve erstatning ved at kontrakten er ikke blevet opfyldt af den misligholdende part. 

Typiske eksempler på force majeure er krig, naturkatastrofer, o. lign. 

Falder coronapandemien under force majeure?

Er coronapandemien en force majeure-begivenhed? Det kræver en konkret vurdering af den indgåede kontrakt at vurdere, om man kan påkalde sig coronapandemien som force majeure.

Man skal kigge efter, om der en force majeure-klausul omfattende ”pandemi”, de øvrige opsigelsesbestemmelser samt den lov der gælder for kontrakten – og hvornår man har indgået/indgår aftalen.

Vores erfaring er, at de fleste kommercielle kontrakter indeholder en force majeure-klausul. Men det er ikke så ofte, at man finder ”pandemi” beskrevet ind i klausulen som en force majeure-begivenhed. 

Hvis ”pandemi” er nævnt i aftalen som en force majeure-begivenhed, så er det mere sandsynligt at den nuværende coronapandemi kan betragtes som force majeure – med den virkning, at den misligholdende aftalepart har ansvarsfrihed, hvis kontrakten ikke kan opfyldes. 

Hvis ”pandemi” ikke fremgår i kontrakten som en force majeure-begivenhed, skal man kigge på den gældende lov som kontrakten er indgået under, om force majeure eksisterer, og hvordan den eventuelt reguleres under loven.

Force majeure i andre lande

Force majeure-princippet er typisk kendt i Danmark, og andre civilretlige lande som Spanien, Frankrig, eller Italien. 

Der er dog andre lande under ”common law”-systemer, såsom England & Wales, Hong Kong eller Australien, der oftere benytter ”frustration”-teori fremfor force majeure. Både force majeure og frustration, har samme effekt, nemlig ansvarsfrihed. Men ved ”frustration” forstås, at kontraktens hovedmål er blevet frustreret, fordi den en aftalepart kan ikke opfylde aftalen, og det anvendes meget sjældent af domstolene.

Hvis loven, der gælder for kontrakten, er fra et ”common law”-land, betyder det ikke nødvendigvis, at force majeure ikke anvendes. Men man skal være ekstra opmærksom på aftalens indhold, om der er en force majeure-klausul, og i givet fald, hvordan force majeure defineres i kontrakten. 

Hvis der ikke findes en force majeure-klausul i kontrakten, eller hvis en pandemi ikke udløser en eventuel force majeure-klausul (fordi pandemi ikke karakteriseres som force majeure i kontrakten), skal man overveje om coronapandemien kan udløse ”frustration” af kontraktopfyldelsen.

Man bør også undersøge de andre bestemmelser kontrakten indeholder, f.eks. opsigelsesbestemmelserne. For at se om coronapandemien kan karakteriseres som force majeure, skal man også lægge vægt på de faktuelle omstændigheder, f.eks. om der er restriktioner fra offentlige myndigheder, eller om man har mulighed for at opfylde aftalen på alternativ vis.

Har man en force majeure-klausul og overtræder man sin informationsforpligtelse, risikerer man at bære ansvar for misligholdelse af aftalen og et erstatningskrav.

Hvis aftalen lægger op til force majeure

Hvis en pandemi anses som force majeure, vil det normalt stå under force majeure-klausulen. Deri vil også stå, hvilke konsekvenser en pandemi vil have for den konkrete aftale, og hvad processen er, i tilfælde af force majeure.

Det skal understreges, at man generelt skal orientere den anden aftalepartner hurtigst muligt, om det pga. force majeure er umuligt at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen. Nogle aftaler indeholder en konkret tidsperiode for orientering. Overtræder man sin informationsforpligtelse, kan man risikere at bære ansvar for misligholdelse og evt. møde erstatningskrav.

Hvem skal så betale ”regningen” for aftalen i tilfælde af force majeure? Igen kræver det en konkret vurdering af den indgåede aftale. 

Det kommer an på, hvad der konkret står i kontrakten, og om der foreligger en aftale om, hvad den gældende lov eller de pågældende regler på område siger om aspektet i forhold til betaling ved force majeure.

Skal man til at indgå en aftale nu, så husk at formulere kontrakten, så der er rum til at minimere eller helt undgå erstatningskrav, hvis aftalen ikke kan opfyldes pga. coronapandemien.

Advokaten kan gennemgå dine kommercielle kontrakter

Vores anbefaling er, at virksomheder i disse corona-tider, gennemgår deres kommercielle kontrakter. 

Ret&Råds erhvervsadvokater kan hjælpe virksomheden med følgende:

  • om kontrakterne kan opfyldes, eller 
  • om coronapandemien kan hindre kontrakterne, og i så fald, 
  • om pandemien anses som force majeure og dermed kan suspendere ansvaret, når man ikke kan udføre de kontraktuelle forpligtelser. 

Hvis din virksomhed skal til at indgå en aftale nu, bemærk da at coronavirus som sådan ikke er mere uforudsigelig, også selvom vi ikke ved hvor lang tid coronakrisen kommer til at vare.

Så overvej omstændighederne grundigt, og formulér kontrakten, så der er rum til at minimere eller helt undgå betydelige erstatningskrav, hvis kontrakten alligevel ikke kan opfyldes pga. coronapandemien.

Ret&Råd er klar til at rådgive

Ret&Råds erhvervsadvokater sidder klar til at hjælpe virksomhederne i denne svære situation. Vi kan hjælpe med at regne på, om det kan betale sig at gøre brug af den midlertidige lønkompensation. Vi kan også hjælpe med andre spørgsmål vedrørende håndteringen af de ansatte, betalingsaftaler, udfordringer med eksisterende kontrakter, spørgsmål i forbindelse med manglende leverancer, aftaler med banken osv.

Ring eller skriv til din lokale erhvervsadvokat for et godt godt råd og en uforpligtende vurdering af din sag. 

Denne artikel er skrevet af advokat Carme Pérez Cot ved Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve. Carme Pérez Cot kan kontaktes på +45 46 30 46 72 og cpc@ret-raad.dk

Læs alle vores artikler om de juridiske konsekvenser ved coronakrisen her.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.