Højesterets dom i Memory Card Technology A/S

Medierne har skrevet en del om nævnte dom og frifindelse af bl.a. revisorerne, på trods af, at de fandtes ansvarlige for dårlig regnskabsaflæggelse.

Dommen er imidlertid “helt efter bogen”, allerede fordi en af ansvarsbetingelserne – årsagssammenhæng mellem ansvar og tab – ikke fandtes at være opfyldt. I andre revisoransvarssager er frifindelse også sket, uanset ansvarsgrundlag var godtgjort, fordi skadelidte fx ikke kunne bevise sit påregnelige og økonomiske tab.

Bevisbyrden ligger hos skadelidte

Bevisbyrden for skadevolders ansvarsgrundlag, årsagssammenhæng mellem ansvar og et påregneligt økonomisk tab, ligger hos skadelidte. Medmindre forholdene hos skadevolder er så grove, at skadelidtes bevisbyrde kan lempes, måske endog vendes om. 

De almindelige erstatningsbetingelser giver derfor i dansk ret sagsøgte ledelser og revisorer tilstrækkeligt værn mod at blive dømt vilkårligt, udtaler advokat(H) Steen Petersen.
 
Se højesteretsdommen her

Kontakt Advokat Steen Petersen på 21721782 og stp@ret-raad.dk

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.