Fuldmagter

Per 1. september 2017 er det blevet muligt at oprette fremtidsfuldmagter. Fordelen ved fremtidsfuldmagter er, at de kan udstedes nu, og anvendes såfremt det bliver nødvendigt.

Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve

Mange har lavet generalfuldmagter, men de har det problem at de kan bruges straks de er underskrevet. 

Hvis de først bliver fundet frem fra skuffen mange år efter de er lavet, kan fuldmagten være for upræcis. Det er forekommet, at banker mv. har afvist fuldmagter af denne grund.

Fremtidsfuldmagter svarer til de fuldmagter, der allerede kendes, men nu skal fuldmagten oprettes digitalt og vedkendes for en notar, for at blive gyldig.

Det er forekommet, at banker mv. har afvist fuldmagter fordi de har været for upræcise.

Fuldmagten træder først i kraft, når der er brug for det. Enten fordi vedkommende der har udstedt fuldmagten (fuldmagtsgiver) beder om det, eller fordi fuldmægtigen beder om det.

Det er alene Statsforvaltningen, der kan træffe afgørelse om, at fuldmagten skal træde i kraft.

Hvis du allerede har en fuldmagt, er der i forhold til fuldmagter, der allerede er udstedt, et problem.

Her er det klare juridiske råd, at oprette en ny i det system, som nu er oprettet til det. Det er begrundet i, at der i det nye system kan bestemmes, at tidligere udstedte fuldmagter skal respekteres.

Så rådet er at selv om man har en lavet en fuldmagt tidligere, så få lavet en ny fuldmagt registreret som en fremtidsfuldmagt.

Sådan oprettes en fuldmagt

Fuldmagter skal oprettes i tinglysningssystemet, så det kræver som udgangspunkt NEMID. Er man fritaget for NEMID, kan fuldmagten oprettes direkte hos Statsforvaltningen.

Måden det gøres på er ved at kontakte Statsforvaltningen og oplyse, at man skal have underskrevet en fremtidsfuldmagt.

Så oplyser man navn og telefonnummer, hvilken afdeling af Statsforvaltningen man ønsker at skrive under hos mv.

Herefter vil man blive kontaktet af værgemålsafdelingen i Statsforvaltningen med et tidspunkt for et underskriftsmøde, hvor man skal møde personligt.

Man må forvente 2-3 ugers ventetid fra man kontakter Statsforvaltningen.

Man bestemmer selv indholdet af sin fuldmagt, men den frihed gør også, at den skal formuleres korrekt.

Statsforvaltningen sikrer sig, at det er den rette, der skriver under, så billedelegitimation skal medbringes.

Derudover sikrer forvaltningen, at underskriveren/fuldmagtsgiver er i stand til at ”handle fornuftsmæssigt”, hvorfor der ikke vil være behov for at tage forbi en notar.

Statsforvaltningen lægger også fuldmagten ind i det elektroniske system.

Fuldmagten træder først i kraft, når enten fuldmagtsgiver beder om det hos Statsforvaltningen, eller når det dokumenteres overfor Statsforvaltningen, at der er behov for at fuldmagten skal træde i kraft.

Det skal gøres med lægefaglig dokumentation.

Det er Statsforvaltningen, der beslutter om en fuldmagt skal sættes i kraft. Det koster 300 kr. i retsafgift at få underskrevet fuldmagten.

Se Ret&Råds tjekliste for oprettelse af fremtidsfuldmagter her.

Hvorfor har man brug for en fuldmagt?

Indholdet af fuldmagten skal man selv beskrive.

Det kan være en fuldmagt til alle personlige og økonomiske forhold eller kun til en af delene. Der er også mulighed for at lave en fuldmagt til et helt specifikt forhold.

Rådet er som med testamenter: få udarbejdet en fuldmagt, før der er brug for den.

Man bestemmer selv indholdet af sin fuldmagt, men den frihed gør også, at den skal formuleres korrekt.

Vi ser regelmæssigt kunder i problemer, fordi den ene af et ægtepar er blevet syg og derfor ikke kan skrive dokumenter under om salg af hus, hævning af penge på en bankkonto, brug af penge på en tandlæge mv. Dette er reelt umuligt for en senil.

Med en fuldmagt er det juridiske grundlag på plads. 

Rådet er som med testamenter og ægtepagter: få udarbejdet en fuldmagt, før der er brug for den. Det koster ikke meget, tager lidt tid, men det kan i meget stor grad hjælpe pårørende, hvis behovet opstår.

For at undgå uklarheder og misforståelser i fuldmagten, er det en god ide at kontakte en advokat for at få udarbejdet en fremtidsfuldmagt, eller få rådgivning om, hvad denne skal indeholde.

Få hjælp til at oprette en fremtidsfuldmagt, ved at udfylde formularen på denne side.

Du skal også være velkommen til at kontakte advokat (H) Claus Rehl direkte, på tlf. 43 97 06 20 eller via mail på rehl@ret-raad.dk.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.