Det kan blive dyrt at indlevere regnskaberne for sent

Der er to frister, der er gældende. Den ene frist er fristen for indsendelse af årsregnskabet til Erhvervsstyrelsen. Den er uændret inden 1. juni 2015. Den anden frist er indberetningen til SKAT. For indkomståret 2014 er selskabers frist for indsendelse af selvangivelsen til SKAT inden 1. september 2015.

Hvis fristen for indsendelse til Erhvervsstyrelsen overskrides, får ledelsen en rykker, der sendes til den digitale postkasse. Overses rykkeren, fordi man ikke får tjekket den digitale postkasse, pålægges medlemmerne af virksomhedens øverste ledelse en afgift på mellem 500 og 3.000 kroner pr. ledelsesmedlem – eller virksomheden kan blive sendt til skifteretten med anmodning om tvangsopløsning.

Hvis fristen for indberetning til SKAT overskrides, bliver selskabet pålagt et skattetillæg på 200 kr. for hver dag fristen overskrides. Dog højst 5.000 kr. Der bliver beregnet skattetillæg for hvert af de selskaber i en sambeskattet enhed, der ikke har indsendt selvangivelsen rettidigt. Det maksimale skattetillæg på 5.000 kr. opgøres altså pr. selskab, og ledelsen pålægges ikke afgifter.

Ledelsesansvaret gælder

Uanset om ledelsen har anmodet en rådgiver, f.eks. en revisor eller en advokat, om at stå for udarbejdelsen, indsendelsen eller indberetningen af årsrapporten til styrelsen, og uanset om årsrapporten indsendes på papir med almindelig post, eller den indberettes digitalt efter reglerne i bekendtgørelsen, så er det ledelsen af virksomheden, der har ansvaret for den rettidige indsendelse af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.

Denne artikel er skrevet af advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd advokaterne Glostrup Ballerup Greve.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.