SKAT: Henstand med indregning af restskat – kildeskattelovens § 73 D

Afslag på henstand til kontanthjælpsmodtager med betaling af restskat for 2011, indregnet i forskudsskat for 2013, evt. også i strid med Grundlovens p. 75, stk. 2.

Nedenstående landsskatteretssafgørelse fra 2013 illustrerer, at dagligdagen for en kontanthjælpsmodtager ville komme i strid med bl.a. Grundlovens p. 75, stk. 2 om minimumsforsørgelse, hvis han skulle betale den indregnede restskat for 2011 i forskudsregistreringen for 2013.

Landsskatteretten underkendte SKAT og imødekom ønsket om henstand, da skatteyder ved betaling af restskatten for 2011 ikke ville have midler til at kunne forsørge sig selv.

Tilbage ville være 500 kr. om måneden til at opretholde livet og hverdagen i hans lejebolig.

Et opretholdt afslag ville antagelig også stride mod Den europæiske Menneskeretskonvention (EMRK) artikel 8, jf. artikel 1 i P 1 om følelige indgreb i privatliv og hjem samt ejendomsrettigheder.

Landsskatteretten lempede derfor SKAT’s gennem mange år strikte praksis, se præmisserne hér

Se Steen profil HER og hans artikler HER.  

Steen kan kontaktes på tlf. 21 72 17 82 og stp@ret-raad.dk

 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.