Private arbejdsmails – læk af erhvervshemmeligheder

Højesteret har i nedennævnte dom fastslået, at en ansats private mails i den konkrete sag og situation, kan læses af arbejdsgiver.

Såvel Persondatalov og Straffelov sætter grænser for en sådan indtrængen i og læsning af personalets private mails.

I den konkrete sag mistænkte arbejdsgiver en kvindelig forsker for at have lækket fortrolige firma oplysninger til hendes kæreste i et konkurrerende firma. Hun blev opsagt med normalt varsel under hendes barsel. Arbejdsgiver læste derefter hendes private mails og fandt derefter grundlag for en bortvisning af hende. Hun anlagde sag om godtgørelse efter ligebehandlingsloven for opsigelse under hendes barsel og efter funktionærloven for bortvisningen. Arbejdsgiver kunne bevise, at opsigelse var saglig og begrundet i en massefyringsrunde.

Ikke grundlag for at statuere krænkelse

Højesteret fandt det imidlertid ikke bevist, at den ansatte havde lækket erhvervshemmeligheder og/eller iøvrigt optrådt illoyalt, og tilkendte den ansatte godtgørelse for uberettiget bortvisning. Højesteret fandt ikke grundlag for at statuere krænkelse af den ansattes privatliv og dermed ikke grundlag for at yde hende godtgørelse efter erstatningsansvarsloven.

Arbejdsgiverens læsning af den ansattes mails af privat karakter var konkret kun sket i et omfang, der var påkrævet af hensyn til undersøgelsens formål (begrundet mistanke om læk af erhvervshemmeligheder til konkurrenter).

Vil du vide mere om arbejds- og ansættelsesret er du velkommen til at kontakte Advokat Steen Petersen på 21 72 17 82 og stp@ret-raad.dk.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.