Ny og skærpet lovgivning er trådt i kraft den 1.1.2019 om freds-og ærekrænkelser m.v.

Justitsministeriet har netop udsendt nedenstående meddelelse om Lov nr. 1719 af 27. december 2018 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatningsansvar og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.)

Loven, der trådte i kraft den 1. januar 2019, har bl.a. til formål at styrke det straffelige værn mod krænkelser af privatlivets fred og mod ærekrænkelser og indeholder en generel modernisering af straffelovens bestemmelser om freds- og ærekrænkelser. Der indføres i den forbindelse en ny bestemmelse i straffeloven om uberettiget overvågning af en persons færden ved hjælp af en gps eller et andet lignende apparat, dog således at politiet efter retsplejeloven får hjemmel til at foretage et tilsvarende straffeprocessuelt indgreb.

Der indføres endvidere adgang til betinget offentlig påtale af de groveste ærekrænkelser, ligesom en domfældt i forlængelse af en dom for freds- og ærekrænkelser kan pålægges at slette offentliggjorte oplysninger, som har tilknytning til overtrædelsen. Loven præciserer herudover i retsplejeloven, at der også i private straffesager er mulighed for at nedlægge navne- og/eller referatforbud forud for hovedforhandlingen.

Loven medfører desuden markante skærpelser af bødestraffen for freds- og ærekrænkelser og overtrædelse af referat- og navneforbud nedlagt af domstolene i en straffesag samt en markant forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse for freds- og ærekrænkelser.

Endelig indebærer loven, at elektroniske massemedier, f.eks. internetnyhedshjemmesider, som ikke har foretaget anmeldelse til Pressenævnet, men som modtager redaktionel produktionsstøtte eller projektstøtte efter mediestøtteloven, automatisk omfattes af medieansvarsloven og lovens særlige ansvarssystem, hvis de opfylder de materielle betingelser i loven.

Loven bygger på Straffelovrådets betænkning nr. 1563/2017 om freds- og ærekrænkelser, men indeholder tillige en række ændringer, som ikke stammer fra Straffelovrådets betænkning.

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

Såfremt du vil vide mere om din retsstilling og om den nye lovs konsekvenser, kan du med fordel kontakte advokat (H) Steen Petersen, som har ført og fører mange retssager om bl.a. freds-og ærekrænkelser.

Kontakt Steen på 21721782 og mail: stp@ret-raad.dk.

Se Steens profil HER og hans artikler HER

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.