Faglig profil:

Jeg blev uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet i 2020 og har siden november 2021 været ansat som advokatfuldmægtig hos Ret&Råd Advokater Glostrup, Ballerup, Greve.

Jeg har igennem en årrække specialiseret mig inden for familie- og arveret under såvel studiet som i mit arbejdsliv.

Inden min ansættelse hos Ret&Råd Advokater har jeg været ansat hos Familie Testamente ApS.

Hos Ret&Råd Advokater beskæftiger jeg mig med privatret, herunder særligt:

  • Arv og pension
  • Testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter
  • Separation, skilsmisse og bodeling
  • Sikring af ugifte samlevendes retsstilling samt rådgivning om samlivsophævelse
  • Ejendomshandler til private
  • Familieoverdragelser af fast ejendom
  • Familielån og gaver
  • Dødsbobehandling

Det væsentligste for mig i mit arbejde er at gøre en forskel for den enkelte klient. Jeg stræber altid efter at yde en nærværende og grundig rådgivning med fokus på den enkeltes juridiske behov og med respekt og forståelse for det følelsesmæssige aspekt hos alle implicerede parter.