Arealreservationer og transportkorridorer i Danmark

Er du fuldkommen retsløs som lodsejer boende i og som nærliggende lodsejer og nabo til de ikke tinglyste, og stærkt belastende, transportkorridorer, herunder vedr. Ring 5 på Sjælland?

Advokat (H) Steen Petersen holdt den 19.6.2019 foredrag for mange af de berørte lodsejere vedr. Ring 5 og fortalte om ejernes retlige muligheder over for Staten, se dagsorden og brochure HER.

Er det fx erstatningsfri regulering, at Staten i mere end 40 år har reserveret arealer til kommende motorveje, jernbaner mv?

Kan man blive forlodseksproprieret?

Hvornår ved man præcist, om planlagte veje og jernbaner kommer ?

Hvor længe kan Staten lade lodsejerne svæve i uvished om deres fremtidige endelige retstilling.

Er ejerne købt eller solgt og eksproprieret helt eller delvis inden for fx de næste 40-50 år?

Kommer der endelig afklaring i nuværende lodsejernes levetid?

Den daglige uvished, angst, ængstelse, frustration, stress, følelse af uretfærdighed samt stavnsbundethed gnaver daglig i alle berørte lodsejeres sind og krop.

Hvis du vil vide mere om dine individuelle muligheder, skal du snarest kontakte Steen på stp@ret-raad.dk og 21721782 og træffe aftale om en uvildig vurdering af netop din ejendomssag.

Afholdes efter aftale, kontakt venligst 

Steen Petersen, advokat (H)
Ret & Råd Glostrup Ballerup Greve ApS
Banegårdsvej 1
2600 Glostrup
Mobil: 21721782