Journalisters skjulte optagelser i privat hjem

Journalisters skjulte optagelser i privat hjem for at afdække ulovlig handel med hunde godkendt af Højesteret i 3-2 dom.

Højesteretsdommen fra november 2012 viser, at afvejningen af journalisters informations- og ytringsfrihed, herunder den journalistiske vurdering af, hvilke midler, der skal anvendes til afsløring af ulovligheder, overfor hensynet til den fotograferedes privatliv, kan give anledning til debat.

Flertallet af dommerne fandt, at journalisterne ikke var gået for langt ved de skjulte optagelser i det private hjem, hvor ulovlig dyrehandel foregik, og at afsløring af ulovlighederne havde samfundsmæssig interesse.

Flertallet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte journalisternes vurdering af valg af midler til afsløring af ulovlighederne.

Henset til journalisternes formål med de skjulte optagelser i det private hjem, hvor den ulovlige, erhvervsmæssige, hundeopdræt og hundehandel, anså flertallet en evt krænkelse af privatlivet for beskeden og straffri.

EMRK art. 10 om bl.a. journalisters informations- og ytringsfrihed vejede således tungere end EMRK art. 8 om hensynet til privat- og familieliv og hjem.

Mindretallet fandt derimod, at straffelovens p. 264 a var overtrådt.

Disse dommere lagde bl.a. vægt på, at politiet ikke ville kunne have anvendt lignende skjulte optagelser som led i politiets efterforskning,

Dommerne fandt desuden, at mindre indgribende foranstaltninger kunne og burde have været anvendt, og at genstanden for og formålet med de skjulte optagelser ikke havde den fornødne samfundsmæssige betydning.

Dommerne henviste desuden til de preseetiske regler om skjult fotografering.

Dommen viser, at hensynet til journalisternes rolle som ” samfundets vagthunde” og de midler, medierne tager i brug som led i afsløring af ulovlige forhold, delte Højesteret i 3 dommere for lovligheden af den skjulte fotografering, og 2 dommere, det ville straffe journalisterne for fredskrænkelse efter Straffeloven.

Det må være indlysende, at medierne ikke har carte blanche til at begå ulovligheder som led i afsløring ulovligheder, der har offentlighedens interesse.

Retspraksis rummer flere eksempler på, at medier er gået for langt og derfor heller ikke var beskyttet af bl.a. EMRK art. 10.

Advokat (H) Steen Petersen har bl.a. specialiseret sig i de europæiske menneskerettigheders betydning i civil – og straffeprocessen.

Han fører og har ført flere principielle retssager herom.

Se hans profil HER og hans artikler HER.

Steen kan kontaktes på stp@ret- raad.dk og 21 72 17 82.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.