Godt nyt til funktionærer

Har funktionærer været ansat i mere end 12 år samme sted, har de fra 1. februar 2015 ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de bliver afskediget – hvad enten medarbejderen kan og vil på pension – eller fortsætte med at arbejde .

Har funktionærer været ansat i mere end 12 år samme sted, har de fra 1. februar 2015 ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de bliver afskediget – hvad enten medarbejderen kan og vil på pension – eller fortsætte med at arbejde.

En funktionær, som har været ansat i samme virksomhed i 12 år eller mere, får ret til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 måneds løn.

Har en funktionær, som bliver afskediget, været ansat i 17 år eller mere, får funktionæren ret til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn (funktionærlovens § 2 a).

Anerkendelse for lang og tro tjeneste

Formålet med den nye ret til fratrædelsesgodtgørelse er at give en anerkendelse for lang og tro tjeneste og en kompenserende foranstaltning i en situation, hvor funktionæren afskediges efter at have arbejdet i samme virksomhed gennem mange år.

Tidligere bortfaldt retten til fratrædelsesgodtgørelse, hvis den afskedigede funktionær havde mulighed for at overgå til arbejdsgiverbetalt alderspension på fratrædelsestidspunktet, uanset om den afskedigede funktionær benyttede sig af denne mulighed eller ej, men det var i strid med det EU-retlige forbud mod aldersdiskrimination. En funktionær, som fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere, skal således have ret til fratrædelsesgodtgørelse på lige fod med andre afskedigede funktionærer, selv om den pågældende funktionær har en alder, der giver vedkommende mulighed for at overgå til arbejdsgiverbetalt alderspension.

Det er herefter ikke længere nødvendigt at vurdere, om den pensionsberettigede funktionær fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere.

Beløbet skal medregnes til den skattepligtige indkomst, dog er de første 8.000 kr. skattefri (ligningsloven § 7u).

Har du spørgsmål til artiklen eller juridiske spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Wivi H. Larsen whl@ret-raad.dk eller tlf.: 43 43 43 61.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.