Forhøjelse af lejen for erhvervslokaler kan være kompliceret

En nylig højesteretsdom har afgjort, at en udlejer ikke kunne få forhøjet lejen for sine erhvervslokaler til markedslejen.

Udlejer havde løbende igennem årene reguleret lejen for erhvervslokaler med stigninger efter nettoprisindekset og med stigninger i skatter og afgifter.

Udlejer ønskede nu også at få lejen reguleret efter erhvervslejelovens regler om forhøjelse af lejen til det lejedes værdi, nu markedsleje, jf. erhvervslejelovens § 13.

Lejeren af erhvervslokalerne protesterede imod lejeforhøjelsen og henviste til, at lejeaftalen og dermed aftalen om pristalsregulering mv. var indgået i perioden 1992-1999. Det medførte efter lejers opfattelse, at udlejer kun kunne kræve lejen forhøjet i medfør af erhvervslejelovens § 13, hvis det udtrykkeligt fremgik af lejeaftalen, at udlejer også kunne kræve lejeregulering til det lejedes værdi, og det gjorde det ikke, mente lejeren.

Højesteret gav lejeren af erhvervslokalerne ret, og da lejekontrakten ikke skrev noget om udlejers ret til at forhøje erhvervslejen til markedsværdien, kunne udlejer ikke kræve lejen forhøjet til markedsleje (U.2015.2429H).

Retssager er meget kostbare. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvornår man kan og ikke kan få leje forhøjet. Der er mange og en del komplicerede overgangsregler.

Få jeres Ret&Råd erhvervsadvokat til at hjælpe med afklaringen af de erhvervsretlige problemstillinger, som I måtte have.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.