Forældrekøb

Ved forældrekøb køber man en ejerbolig til sit barn, betaler alle udgifter i forbindelse med bolighandlen, for derefter at udleje ejerboligen til sit barn, der betaler husleje til forældrene. Et forældrekøb foregår som en helt almindelig bolighandel.

Udlejning af boligen betragtes som selvstændig erhvervsvirksomhed

Udlejningen af boligen skal skattemæssigt betragtes som en selvstændig erhvervsvirksomhed. Det vil sige, at lejeindtægten er skattepligtig, og der er fradragsret for forskellige udgifter, herunder renteudgifter, fællesudgifter, ejendomsskatter og lignende udgifter til boligen.

Herudover skal man hvert år lave regnskab over de indtægter og udgifter, der har været ved udlejningen. Overskud og underskud skal angives på den udvidede selvangivelse.

Husleje skal svare til markedslejen

Den husleje, som barnet skal betale skal svare til markedslejen, hvilket vil sige, at lejen skal svare til den pris som tilsvarende ejerboliger i området kan udlejes for. Såfremt huslejen fastsættes for lavt, kan forældre risikere at blive beskattet af differencen mellem den lave husleje og markedslejen. Huslejenævnet eller en ejendomsmægler kan oplyse omkring lejeniveauet i det pågældende område.

Som led i udlejningen skal der udarbejdes en lejekontrakt, hvor der tages stilling til depositum, betaling af forbrug osv.

Når barnet har afsluttet sine studier skal boligen evt. sælges eller lejes ud til andre.

Salg af boligen til eget barn

Der er mulighed for at sælge ejerboligen til sit eget barn. Det kan gøres til en pris, som svarer til den offentlige ejendomsvurdering på salgstidspunktet minus 15%.

Hvis boligen bliver solgt til andre, bliver forældrene beskattet af fortjenesten, med mindre man selv har boet i boligen i ejer perioden. Et underskud ved salg af boligen kan trækkes fra ved en senere fortjeneste ved salg af en anden bolig, som man erhvervsmæssigt har købt og solgt.

Advokat Sajitha Sureshkanna, medlem af Danske Boligadvokater, kan hjælpe med advokatbistand til forældrekøb.

Kontakt advokat Sajitha Sureshkanna, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve, Banegårdsvej 1, 2600 Glostrup, tlf:+45 43 43 43 61, e-mail: ssu@ret-raad.dk

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.